Allmänhet Vårdpersonal
Allmänhet Vårdpersonal

Spektramox

Spektramox

Amoxicillin/Klavulansyra 

Spektramox består av ett penicillin med utvidgat spektrum, amoxicillin, som hämmar bakteriernas förmåga att bygga upp en fungerande cellvägg vilket gör att bakteriens cellvägg blir försvagad och går sönder. Resultatet av detta är att bakterien dör.

Amoxicillin är ett betalaktamantibiotika som innebär att det kan brytas ned av de bakterier som kan producera betalaktamaser. Det är med anledning av detta som man har tillsatt klavulansyra. Klavulansyra inaktiverar nämligen vissa betalaktamasenzymer och förhindrar således inaktivering av amoxicillin. Klavulansyra ensamt har dock ingen kliniskt användbar antibakteriell effekt.

Spektramox bör förbehållas patienter som sviktat eller fått återfall efter behandling med förstahandsantibiotikum eller hos vilka infektionen orsakats av betalaktamasbildande bakterier.

Spektramox är indicerat för behandling av nedanstående infektioner hos vuxna och barn: Akut bakteriell sinuit (adekvat diagnostiserad), cystit, pyelonefrit, cellulit, djurbett samt svår dental abscess med tecken på spridning

Spektramox 500 mg/125 mg och Spektramox 875 mg/125 mg är förutom ovanstående indikationer även indicerat för behandling av:

• Hud- och mjukdelsinfektioner, särskilt cellulit, djurbett, allvarlig dental abscess med spridande cellulit

• Skelett- och ledinfektioner, särskilt osteomyelit

• Akut otitis media

• Akuta exacerbationer av kronisk bronkit (adekvat diagnostiserad)

• Samhällsförvärvad pneumoni

Hänsyn ska tas till officiella riktlinjer för lämplig användning av antibiotika.

Så här räknar du ut exakt dos till barn som väger mindre än 40 kg.

Barnets vikt x dygnsdosen (mg/kg kroppsvikt) / vald styrka (50 mg/ml eller 80 mg/ml beroende på 2 eller 3 dos).

Dela sedan med antalet dostillfällen under ett dygn så får du antal ml som ska ges varje gång.

Räkneexempel

Barnet väger 8 kg. Du väljer doseringen 70mg/10mg/kg/dag och styrkan 80mg/ml +12 mg/ml för att behandla en nedre luftvägsinfektion. Denna styrka doseras 2 ggr dagligen

Då blir beräkningen: (8kg x 70mg/kg/dag)/80mg/ml = 7 ml/dag.

Att ge vid varje tillfälle: 7ml/2 = 3,5 ml

Doseringen blir alltså: 3,5 ml två gånger dagligen

Spektramox förskrivarinformation

Spektramox® (Amoxicillin och Klavulansyra)
ATC-kod:
J01CR02
RX
F
Indikation:
Spektramox är indicerat för behandling av nedanstående infektioner hos vuxna och barn: Akut bakteriell sinuit (adekvat diagnostiserad), cystit, pyelonefrit, cellulit, djurbett samt svår dental abscess med tecken på spridning.
Spektramox 500 mg/125 mg och Spektramox 875 mg/125 mg är förutom ovanstående indikationer även indicerat för behandling av: Hud- och mjukdelsinfektioner (särskilt cellulit), djurbett, allvarlig dental abscess med spridande cellulit, skelett- och ledinfektioner (särskilt osteomyelit), akut otitis media, akuta exacerbationer av kronisk bronkit (adekvat diagnostiserad) och samhällsförvärvad pneumoni. Hänsyn ska tas till officiella riktlinjer för lämplig användning av antibiotika.
Förpackningar: Filmdragerad tablett 500 mg/125 mg, burk 30 st. Filmdragerad tablett 875 mg/125 mg, burk 20 st. Pulver till oral suspension 50 mg/ml + 13 mg/ml flaska 100 ml. Pulver till oral suspension 80 mg/ml + 12 mg/ml flaska 70 ml.
För fullständig information om produkten samt priser och förmånsstatus se FASS.se
Datum för översyn av produktresumén: 2018-02-12