Allmänhet Vårdpersonal
Allmänhet Vårdpersonal

Läkemedel

Läkemedel

Meda - din samarbetspartner inom infektion

De flesta av Medas antibiotika rekommenderas som förstahandsval  inom såväl öppen- som slutenvård och är därför en viktig del i standardbehandlingen av bakteriella infektioner. Många av de läkemedel som Meda tillhandahåller är så kallade smalspektrumantibiotika, vilka påverkar normalfloran i mindre utsträckning och därför ger en lägre risk för resistens-utveckling. Ett exempel på detta är Kåvepenin, som är ett av de mest förskrivna antibiotika inom öppenvården.

Medas ambition är att aktivt bidra till rationell antibiotikaanvändning. Detta innebär bland annat att vi vill stödja vårdens arbete med att rätt patient ska få rätt antibiotika i rätt dos och med rätt behandlingstid.

Riktlinjer - Meda infektionsläkemedel

Medas infektionsläkemedel är en viktig del av standardbehandlingen vid bakteriella infektioner och rekommenderas av många läkemedelskommittéer. Det finns en viss regional variation, men generellt spelar Medas antibiotika en nyckelroll vid behandling av de vanligaste infektionerna.

Det finns riktlinjer för vilka doser som bör användas, rekommenderad behandlingstid samt vid vilka indikationer antibiotika bör sättas in. Syftet med detta är att få bästa möjliga effekt och minsta möjliga risk för resistensutveckling. Dessa är utarbetade i samråd av ledande specialister och
myndigheter.

Mer information om våra antibiotika, samt vanliga frågor och svar för respektive läkemedel hittar ni under kategorin 'Läkemedel' i menyn till vänster.