Allmänhet Vårdpersonal
Allmänhet Vårdpersonal

Influensa

Influensa

Influensa är en väldigt smittsam virussjukdom som är vanligare under vinterhalvåret. Infektionen kan ge allt från lindriga förkylningssymtom till svår värk, feberfrossa och kräkningar.

Influensainfektioner brukar delas in i tre typer. Typ A är den vanligaste men också den allvarligaste, med svåra symtom och snabb spridning. Influensasmittor av typ A brukar återkomma vartannat eller vart tredje år. När en ny typ av sådana influensavirus dyker upp kan det orsaka epidemier som sprider sig mellan länder, likt ”fågelinfluensan” 2006 och ”svininfluensan” 2009. Typ B ger mindre svåra symtom och dyker upp vart fjärde eller vart femte år. Typ C är den mildaste varianten med symtom som vid förkylning.

Symtom

Vanliga influensasymtom är torrhosta, huvudvärk, hög feber, muskel- och ledvärk. Ibland får den drabbade också rinnande klar snuva, konjunktivit, halsont, värk i bröstet, frossa och orolig mage. Allmän trötthet och dålig aptit i samband med de andra symtomen är vanligt.

En influensainfektion kan också göra personen känslig för sekundära infektioner, vanligtvis bakteriella. Det är inte ovanligt att den drabbade får lunginflammation eller bihåleinflammation i samband med influensainfektionen.

Riskgrupper

Personer födda 1946 eller tidigare, personer som tillhör riskgrupper samt gravida bör vaccinera sig årligen mot influensa. Nedanstående personer tillhör riskgruppen för influensa:

 • Gravida som inte vaccinerades mot svininfluensa under pandemin 2009/2010.
 • Personer med kronisk hjärt- eller lungsjukdom
 • Personer med lever- eller njursvikt
 • Personer med kraftigt nedsatt immunförsvar
 • Personer med svår diabetes
 • Personer med extrem fetma eller sjukdomar som påverkar andningen
 • Barn med flerfunktionshinder

Behandling av influensa

Antibiotika har ingen effekt på influensa. Infektionen brukar läka ut av sig självt efter sju till tio dagar, men man kan vara trött i två till tre veckor efteråt. Den viktigaste behandlingen är vila, sömn och ordentligt med vätska.
Vid behov kan receptbelagda antivirala läkemedel (till exempel zanamivir eller oseltamivir) dämpa infektionen.

Råd att förmedla till föräldern

 • Se till att barnet dricker regelbundet
 • Barnet bör hålla sig lugn och sova mycket
 • Om febern är hög, kan du ge febernedsättande och smärtstillande (paracetamol till barn under sex månader, även ibuprofen till de äldre barnen)
 • Det är svårt att skydda sig mot influensa eftersom infektionen är väldigt smittsam och sker via luften eller via kontakt. Så fort en infekterad person börjar hosta kan han eller hon smitta andra. En dag efter att febern försvunnit är personen inte lika smittsam längre. Det bästa sättet att undvika smitta är att undvika kontakt med personer som bär på infektionen, och att se till att barnet vistas mycket utomhus.