Allmänhet Vårdpersonal
Allmänhet Vårdpersonal

Ekvacillin

Ekvacillin

Kloxacillin

Ekvacillin (kloxacillin) tillhör gruppen isoxazolylpenicilliner som innebär att det är ett penicillinasstabilt penicillin med effekt mot betalaktamasproducerande stafylokocker. Kloxacillin hämmar bakteriens cellväggssyntes och har en baktericid effekt.

Ekvacillin används när stafylokocketiologi misstänks eller verifierats: Hud- och mjukdelsinfektioner. Infektioner i leder och skelett samt lungor. Endokardit. Septikemi. Profylax vid ortopedisk kirurgi.

Förskrivarinformation

Ekvacillin® (Kloxacillin)
ATC-kod: J01CF02
RX
Ingår ej i läkemedelsförmånen.
Indikation: Ekvacillin används när stafylokocketiologi misstänks eller verifierats: Hud- och mjukdelsinfektioner, infektioner i leder och skelett samt lungor.  Endokardit. Septikemi. Profylax vid ortopedisk kirurgi.
Förpackningar:
Pulver till injektions-/infusionsvätska, lösning injektionsflaska 10 x 1 g och 10 x 2 g

För fullständig information om produkten samt priser och förmånsstatus, se FASS.se

Datum för översyn av produktresumén: 2008-11-10