Allmänhet Vårdpersonal
Allmänhet Vårdpersonal

Frågor och svar om Ekvacillin

Frågor och svar om Ekvacillin

Här kan du få svar på de vanligaste frågorna om Ekvacillin.

Visa alla svar

 • Vilken nedbrytning har penicilliner i infusionslösningar?

  En studie av olika penicilliners nedbrytning i glukoslösning 5 % och natriumkloridlösning 0,9% samt en jämförelse av nedbrytningen i glaskolvar respektive de plastflaskor i vilka infusionslösningarna levererades visade följande.
  Startkoncentrationen var i samtliga fall ca 2 mg/ml. Penicillinlösningarna analyserades iodometriskt.

  % NEDBRYTNING:
  PENICILLIN LÖSNING I GLAS I PLAST EFTER TIM
  Ekvacillin Glukos 4,3 4,0 24
  Ekvacillin NaCl 2,7 2,7 24

 • Ekvacillin injektionsvätska – Vilket pH har Ekvacillin?

  Ekvacillin 10 %-ig lösning ligger på ett pH mellan 5 och 7.

 • Innehåller injektionspropparna latex?

  Nej, Ekvacillin injektionsvätska innehåller inte latex i proppen.

 • Kan man blanda 3 g Ekvacillin i 100 ml NaCl?

  Våra doseringsrekommendationer gäller för 1 gram respektive 2 gram. Att göra andra spädningar än de rekommenderade är naturligtvis rent tekniskt möjligt så länge man håller sig inom de koncentrationsintervall som våra rekommendationer omfattar. För klinisk användning kan vi dock endast svara för de spädningar och doseringar som anges i vår SPC och vår rekommendation är att de bör följas.

 • Hur lång tid tar det till maximal vävnadskoncentration vid kontinuerlig infusion av 1 g Ekvacillin?

  Vid infusion uppnås max Cp inom 10 minuter (terap nivå) Terapeutisk effekt håller 3 timmar efteråt.

  Vid kärlkirurgi: 1-2 g ges intravenöst 0,5-1 timme före operation, gärna i samband med inledning av anestesin, med upprepning 2-3 gånger första dygnet. Vid operationer som varar längre än 2-3 timmar rekommenderas förnyad preoperativ dos.
  Inga siffror finns i vävnad.

  Vid ortopedisk kirurgi: intravenöst en halvtimme före operationsstart. Samma dos upprepas efter tre timmar och ges 3-4 gånger. Totaldosen blir 3-6 g (Ekvacillin 2 g x 3).

 • Varför behövs inte Skyddsinfoblad för Ekvacillin, Doktacillin eller Bensyl-PC?

  Beredning av Ekvacillin, Doktacillin och Bensylpenicillin, pulver till injektions- och infusionsvätska sker i ett slutet system. Detta innebär att man tillsätter vätska till ett slutet system, skakar runt så att pulvret löser sig och drar sedan upp lösningen ur injektionsflaskan. När väl substansen är i lösning så är det ingen risk för damm och det är dammet som kan orsaka överkänslighetsreaktionerna via inandning. (ref Marita Ekblad Regulatory Affairs).

  Sökord: Skyddsdatablad, Skyddsinformationsblad, Bensylpenicillin.

 • Ekvacillin injektionsvätska – Hemodialys?

  Max 50 % av normaldosering/dygn. Dosen ges efter dialys. Vanlig dosering 1 g x 3 vid dialys.

  Serumkoncentrationen behöver ej mätas (möjligen ur effektsynpunkt, men ej ur biverkningssynpunkt) (om mätning, skall den göras innan dialys).
  Om dialys görs 3 ggr/vecka bör man ej ge mer än 1 g x 3. Vid dialys oftare kan dosen ev höjas i ”krisfall”.

  Lägre dosering tex. 0,5 g 3 kan även bli aktuell (om 1 g x 3 skulle varit fallet hos frisk patient) dvs. 50 % av normaldosering.

 • Hur påverkas njurfunktionen?

  Inga dosrestriktioner vid nedsatt njurfunktion.

 • Kan Nebcina och Ekvacillin sprutas in samtidigt i en CVK?

  Vi måste avråda från att ge dessa preparat samtidigt, då det kan bildas ett svårlösligt salt, så att en fällning uppstår i ventilen.

  Tobramycin kan också via sina hydroxyl- och primära aminogrupper inaktivera penicillinet.

 • Enligt schema ska för iv injektion 2 g spädas i 40 ml. Ampullen rymmer endast 30 ml – hur göra?

  Fyll en spruta med 40 ml spädningsvätska. Tillsätt så mycket vätska som ryms i ampullen och blanda med sprutan (dra och ner några gånger, skaka lite lätt) tills pulvret har löst sig. Se till att tryckutjämna ordentligt.

  (Av produktionstekniska skäl har vi inga möjligheter att ändra förpackningsstorleken.)

 • Går det bra att späda med mindre mängd vatten (hälften)?

  Nej, löser sig visserligen men lösningen blir inte isoton utan hyperton. Vi förordar att man så långt som möjligt följer våra beredningsrekommendationer.

 • Vi har av misstag gett injektionen extravasalt – vad göra?

  Ekvacillin är mycket kärlretande men om man av misstag injicerat utanför kärlet är det ingen anledning till åtgärd. Observation för flebit.