Allmänhet Vårdpersonal
Allmänhet Vårdpersonal

Frågor och svar om Heracillin

Frågor och svar om Heracillin

Här kan du få svar på de vanligaste frågorna om Heracillin.

Visa alla svar

 • Alupåsen 98 x 1 endos?

  Alupåsen är till för att förbättra hållbarheten. Då är hållbarheten 2 år.

  Så fort påsen öppnas sänks hållbarheten till 6 månader. Orsaken är fuktkänsligheten.

  Det innebär att det går bra att öppna påsen och ta ut blister för endos så länge man har full kontroll över att hållbarheten då är 6 månader.

  Den yttre pappersförpackningen om själva blistret är enbart en transportförpackning – det som ger hållbarhet är blistret samt alu-påsen.

 • Fara för nötallergiker att ta Heracillin granulat 50 mg/ml?

  Det finns inget som tyder på att nötallergiker ska undvika Heracillin. Smakessensen i tutti fruttismak är syntetisk och övriga ingredienser innehåller ej nötprodukter. Då en allergi är mycket individuell kan vi dock inte garantera att man är helt utan risk få reaktion trots att smakessensen är syntetisk.

 • Kan man inta alkohol när man äter denna medicin? Påverkar det behandlingen på något vis?

  Det går bra att ta alkohol, t ex. något glas vin. Generellt är det ju så att mycket alkohol är en belastning för kroppen och därmed är det svårare att få bort infektionen.

 • Heracillin leverpåverkan – outcome vid allvarliga fall

  Vi har tittat på två fallbeskrivningar i Läkemedelsverkets biverkningsdatabas, samt i Drugline.

  Följande har vi kunnat få fram:
  Leverpåverkan är sällsynt men känd.
  Läkemedelsverkets biverkningsdatabas, Swedis, beskriver omkring 45 fall av kolestas samt 200 fall av blandade leverreaktioner.

  Sammantaget återgår levervärdena enligt fallbeskrivningarna till normala värden i de flesta fall. Dock beskrivs inte uppföljning av fallen i alla rapporter.
  Leverpåverkan normaliserades i de flesta fall efter 1 till 6 månader, vanligtvis inom 4,5 månader. I vissa fall sågs inte någon fullständig normalisering till och med flera år år av utsättande av behandling.

  Ett fåtal fall, mestadels äldre +75 har varit mycket allvarliga och lett till dödsfall. Ofta kombinerat med andra allvarliga tillstånd, såsom hjärta/kärl-problem.

 • Kan man ge Heracillin till peritonealdialyspatienter (PD), eller försvinner det bara i dialysatet?

  PC i allmänhet elimineras snabbare via friska njurar.

  Inget problem att ge det till PD patienter. Skulle man göra något skulle det vara en dosreduktion men inte aktuellt i och med att det är en relativt atoxisk produkt.

  Enda gången man bör dosreducera PC är hos intensivvårdspatienter med kraftigt nedsatt njurfunktion. (ref Anders A, njurmedicin Huddinge sjukhus)

 • Varför är hållbarhetstiden i engångsblister endast 6 månader efter öppnad aluminiumpåse (98-pack engångsblister) när 30 tabletter i burk har 2 års hållbarhet?

  Blister är ett mer fuktkänsligt material än burkar. På sjukhus där man delar ut enstaka tabletter kan förbrukningstiden bli betydligt längre än vad som är fallet när man tar en kur (10 dagar) från en 30-burk.

 • Finns det något i Heracillin tabletter som har animaliskt ursprung?

  Det finns inte några animaliska komponenter i Heracillin tabletter.

 • Endos 98 st – utgångsdatum saknas på varje tablett!?

  Heracillin endoskartor levereras i en folieförpackning eftersom produkten är fuktkänslig och kräver speciell förvaring. Efter att man öppnat folieförpackningen är endoserna hållbara i 6 månader och därför kan man inte trycka utgångsdatum på varje tablett. På folieförpackningen ska det sitta en klisterlapp där personalen ska skriva öppningsdatum.

 • Kan en citrusallergiker använda Heracillin smaksatt med blodapelsin?

  Oavsett om smakämnet i mixturen är kemiskt framställt eller ett naturligt smakämne så kan vi som tillverkare inte garantera att en citrusallergiker inte reagerar på vår produkt. Detta eftersom allergier är mycket individuellt.

 • Är torkmedlet i tablettburken farligt?

  I locket till burken med Heracillin finns torkmedel bestående av silica (kisel gel). Är ofarlig att förträra.

 • Väldigt stora tabletter – Kan jag dela?

  Ja, du kan dela. Men brytskåran, ”ytan”, blir utan dragering och därför ej salivresistent, kan smaka något mer illa. Går även att tugga och krossa men då ”förloras” dragering helt.

 • Mixtur – Hållbarhet i rumstemperatur?

  Vår rekommendation i SPC är: Färdigberedd oral suspension är hållbar 14 dygn vid 2ºC – 8ºC (kylskåp).

  Stabilitetsstudier har gjorts vid + 15 och + 20.
  Dessa visar att mixturen endast förlorar 5 % i aktivitet efter 14 dagar. (Klarar sig alltså i rumstemperatur.)

 • Kan man ge Heracillin oral lösning i sond?

  Vi har ingen dokumentation för administrering av orala lösningar genom sond, därför är det upp till läkare att avgöra fördelar eller nackdelar med sådan användning.

 • Heracillin tabletter – Varför är det kortare hållbarhet på tabletter i öppnad endosförpackning jämfört med burk?

  I burken finns en fuktabsorberande dosa i locket som inte finns i foliepåsen.

 • Hållbarhet för Heracillin tabletter?

  Då Heracillin är fuktkänsligt levereras endosförpackningarna i foliepåse.
  Hållbarhet i oöppnad påse: 36 månader.
  Hållbarhet när påsen öppnats: 6 månader.

  Burkarna har fuktabsorberande ”kulor” i locket och är hållbara till utgångsdatum på förpackningen.

  Tabletter i påsar för exempelvis jourbruk: hållbarhet 1 månad.

 • Cmax vid peroral tillförsel av Heracillin tabletter?

  500 mg ca 25 mikrogram/ml i serum efter 1 timme.

  750 mg ca 35 mikrogram/ml i serum efter 1 timme.

 • Är Heracillin tabletter salivresistenta?

  Heracillin har salivresistent dragering.

  Tabletterna kan dock krossas och tuggas, man går då miste om den salivresistenta effekten. OBS! Smakar mindre gott.

 • Heracillin mixtur – Hur ser mixturen ut och vilken smak har den?

  Mixutr 50 mg/ml (mjölkvit, tuttifruttismak).

 • Leverbiverkan med Heracillin?

  Ja, det kan förekomma vid behandling med Heracillin, dock mycket ovanligt.
  Frekvens 2-3 fall/1miljon DDD.

  Biverkan är av kolestatisk karaktär, dvs. någon form av gallstas. Man vet ej orsaken bakom detta. Ikterus samt klåda kan förekomma. Reversibelt förlopp, kan dock kvarstå en längre tid.

  Riskfaktorer: > 14 dagars behandlingstid och ålder > 55 år.