Allmänhet Vårdpersonal
Allmänhet Vårdpersonal

Nebcina

Nebcina

Tobramycin

Nebcina är en slutenvårdsprodukter och tillhör gruppen aminoglykosider. Tobramycin, den verksamma substansen i Nebcina, inverkar på bakteriens proteinsyntes och har en baktericid effekt mot både grampositiva och gramnegativa bakterier. Nebcina ges i injektionsform och kan antingen administreras intramuskulärt eller intravenöst.

Nebcina används vid allvarliga infektioner som utgår från urinvägar, lungor eller tarm. Det kan också användas vid intraabdominella infektioner samt endokardit. I vissa fall används Nebcina i kombination med andra antibiotika,
t ex bensylpenicillin, ampicillin eller ekvacillin, för att täcka in ett bredare spektrum av patogener.

Förskrivarinformation

Nebcina® (Tobramycin)
ATC-kod: J01GB01
RX
F
Indikation: Allvarliga infektioner som utgår från urinvägar, lungor eller tarm. Intraabdominella infektioner. Endokardit.
Förpackningar: Injektionsvätska lösning 10 mg/ml: ampull 10 x 2 ml. Injektionsvätska lösning 40 mg/ml: ampull 10 x 2 ml, 10 x 10 x 2 ml. Injektionsvätska lösning 80 mg/ml: ampull 10 x 2 ml.
För fullständig information om produkten samt priser och förmånsstatus se FASS.se
Datum för översyn av produktresumén: 2007-11-09