Allmänhet Vårdpersonal
Allmänhet Vårdpersonal

Doktacillin

Doktacillin

Ampicillin

Doktacillin innehåller den aktiva substansen ampicillin och är ett antibiotika med utvidgat spektrum. Doktacillin har en baktericid effekt genom att hämma bakteriernas uppbyggnad av en fungerande cellvägg. Doktacillin ges av sjukvårdspersonal, antingen intramuskulärt eller intravenöst.

Doktacillin kan användas för behandling av följande infektioner: Akut exacerbation av kronisk bronkit, övre urinvägsinfektion orsakad av enterokocker, septikemi samt endokardit orsakad av enterokocker, akut meningit orsakad av Listeria monocytogenes samt neonatal septikemi.

Vid samhällsförvärvad pneumoni bör Doktacillin förbehållas patienter hos vilka penicillin G ej givit önskad effekt eller är olämplig av andra skäl.

Förskrivarinformation

Doktacillin® (Ampicillin)
ATC-kod:
J01CA01
RX
Ingår ej i läkemedelsförmånen.
Indikation: Akut exacerbation av kronisk bronkit. Övre urinvägsinfektion orsakad av enterokocker. Septikemi samt endokardit orsakad av enterokocker. Akut meningit orsakad av Listeria monocytogenes. Neonatal septikemi. Vid samhällsförvärvad pneumoni bör Doktacillin förbehållas patienter hos vilka penicillin G ej givit önskad effekt eller är olämplig av andra skäl.
Förpackningar: Pulver till injektions-/infusionsvätska, injektionsflaska lösning 10 x 1 g och 10 x 2 g.

För fullständig information om produkten samt priser och förmånsstatus, se FASS.se

Datum för översyn av produktresumén: 2008-11-01.