Allmänhet Vårdpersonal
Allmänhet Vårdpersonal

Tibinide

Tibinide

Tibinide

Isoniazid

Tibinide är ett antibakteriellt medel med effekt på de bakterier som orsakar tuberkulos. Tillsammans med rifampicin utgör det ett förstahandsmedel vid tuberkulosbehandling. Isoniazid är aktivt mot M. tuberculosis och M. bovis. Atypiska mykobakterier är i enstaka fall känsliga för isoniazid. Behandling bör anpassas efter resistensmönster.

Risken för resistensutveckling är vid monoterapi stor och isoniazid bör därför alltid ges i kombination med andra tuberkulosmedel.

Förskrivarinformation

Tibinide® (Isoniazid)
ATC-kod:
J04AC01
RX
F
Indikation: Tuberkulos
Förpackningar: Tablett 300 mg Burk 100 st
För fullständig information om produkten samt priser och förmånsstatus se
FASS.se
Datum för översyn av produktresumén: 2015-11-18