Allmänhet Vårdpersonal
Allmänhet Vårdpersonal

Vad är en infektion?

Vad är en infektion?

Infektioner

Upptäckten av antibiotika, för drygt 70 år sedan, innebar en revolution i behandlingen av svåra bakterieinfektioner. Behandling med antibiotika har räddat miljontals liv.

Det är få läkemedel som kan mäta sig med antibiotika vad gäller nytta för mänskligheten.

Idag är antibiotika en nödvändig förutsättning för den mest avancerade sjukvården. Cellgiftsbehandlingar, transplantationer och många avancerade protesoperationer är exempel på sjukvård som inte skulle kunna genomföras om det inte fanns effektiva antibiotika.

De allra flesta infektioner orsakas faktiskt av virus och av dessa är det bara en handfull som man kan behandla med läkemedel. HIV är en av de få virusinfektioner där läkemedel verkligen gör skillnad. För miljontals människor innebär behandling att man i stort sett kan leva ett normalt liv istället för att drabbas av en sjukdom som inom några år leder till döden.

Flertalet virusinfektioner läker ut alldeles av sig själva utan någon behandling. Barn får många, säkert uppemot 50 talet virusinfektioner som hinns med innan skolstarten. De allra flesta av dessa infektioner är virala eller blandade virala/bakteriella luftvägsinfektioner med framför allt snuva, hosta, halsont och mer eller mindre feber. Några ger utslag, några ger diarré. Hur sjuk man är varierar från nästan ingen påverkan alls till att man är ordentligt sjuk. Man ska lindra symptomen när det behövs, ex febernedsättande, näsdroppar och/eller extra vätska, men man ska aldrig ge antibiotika vid enbart virusorsakad infektion.

Infektioner orsakade av bakterier (med eller utan inslag av virus) är inte lika vanliga som virusinfektioner, men de är som regel betydligt allvarligare.
Bakterier kan ge upphov till infektioner i alla kroppens organ, men de flesta bakteriella infektionerna finner man i luft- och urinvägarna. Även hud- och mjukdelsinfektioner är vanliga. De flesta av dessa infektioner kan man behandla effektivt inom öppenvården. Bakterieinfektioner i hjärta/kärl, s.k. sepsis och hjärnan kräver dock så gott som alltid sjukhusvård.

En liten del infektioner orsakas av parasiter, men då har man oftast varit i ett tropiskt land eller har en bakomliggande sjukdom som kraftigt sätter ned immunförsvaret. Mot dessa infektioner finns olika specialläkemedel.

Granskad av doktor Åsa Hallgårde, Infektionsspecialist.