Allmänhet Vårdpersonal
Allmänhet Vårdpersonal

Trimetoprim Meda

Trimetoprim Meda

Trimetoprim

Trimetoprim är ett antibiotika som har en bakteriostatisk effekt på ett flertal vanliga urinvägspatogener. Trimetoprim påverkar bakteriernas folsyrasyntes och därmed indirekt deras DNA-syntes vilket leder till att de inte längre kan föröka sig.  

Trimetorprim används vid behandling av okomplicerad nedre urinvägsinfektion (akut cystit), men kan också användas som långtidsprofylax till kvinnor med recidiverande urinvägsinfektioner.

Förskrivarinformation Trimetoprim

Trimetoprim Meda (Trimetoprim)
ATC-kod:
J01EA01
RX
F
Indikation: Nedre okomplicerad urinvägsinfektion. Långtidsprofylax mot recidiverande urinvägsinfektioner.
Förpackningar: Oral suspension 10 mg/ml flaska 100 ml. 

För fullständig information om produkten samt priser och förmånsstatus se FASS.se

Datum för översyn av produktresumén: 2014-02-12