Allmänhet Vårdpersonal
Allmänhet Vårdpersonal

Bihåleinflammation

Bihåleinflammation

Vid inflammation i de övre luftvägarna svullnar slemhinnorna och försämrar gas- och vätskeutbytet i bihålorna vilket skapar en gynnsam miljö för bakterier att växa i. Detta kan orsaka bihåleinflammationer (rhinosinuiter).

Vanligast är att pneumokocker eller Haemophilus influenzae orsakar rhinosinuiter. Moraxella catarrhalis, alfahemolytiska streptokocker och Streptococcus pyogenes kan också orsaka rhinosinuiter. En bihåleinflammation orsakad av bakterier uppstår sällan under den första veckan av en förkylning.

Symtom

Efter en långdragen förkylningen kan den drabbade få värk i pannan, kinderna, runt ögonen eller i överkäken, beroende på vilka bihålor som har drabbats. Det kan även ge svullnad vid sidan av näsan och gulgrönt snor. Rhinosinuiter drabbar ofta unilateralt.

Ibland får patienten feber och kan känna sig allmänpåverkad. Nässlemhinnorna är kraftigt rodnade och ofta syns vargator i nasopharynx. Ofta gör det ondare om man lutar sig framåt och böjer sig ner. Vid förändrat visus, dubbelseende, påverkad ögonmuskulatur, periorbitalt ödem, svullnad över panna eller svår värk är inläggning rekommenderad för en ordentlig utredning.

Behandling

Behandling av rhinosinuiter beror lite på hur symtomen ser ut. Oftast brukar de läka ut spontant och då brukar symptomen försvinna inom två veckor efter att förkylningssymptomen uppstått.

Vid symptomduration längre än tio dagar samt tydlig smärta i kind/tänder kan, liksom patient med tydlig försämring efter fem till sju dagars förkylningssymtom, ha nytta av penicillin (Kåvepenin). Det brukar kunna ta ungefär fem dagar innan förbättring märks. Om förbättring uteblir efter fyra-fem dagar och röntgen eller ultraljud indikerar en rhinosinuit är spolning av bihålorna av nytta. Odling görs vanligtvis bara vid terapisvikt.Ibland kan man också behöva punktera bihålorna för att skölja ur var och slem.

Råd att förmedla till förälder

  • Vid bihåleinflammation är det viktigt att dricka mycket för att tunna ut slemmet i bihålorna. Det kan bidra till att bihålorna töms på slem och var snabbare, vilket ger en snabbare läkning.
  • Att hålla huvudet över vattenånga kan också hjälpa.
  • Besvären kan öka av temperaturförändringar så försök att undvika stark kyla eller värme.
  • Att ligga ner brukar förvärra värken så försök att hålla huvudet i högläge.
  • Receptfria smärtstillande läkemedel (paracetamol till barn under sex månader, ibuprofen till äldre barn) och näsdroppar/-spray brukar också kunna lindra symtomen. Spädbarn ska inte använda näsdroppar/-spray men däremot kan några droppar bröstmjölk i näsan hjälpa.
  • Barnet kan återgå till dagis eller skola när det har frisknat till och är piggt nog att vara med och delta i aktiviteterna.