Allmänhet Vårdpersonal
Allmänhet Vårdpersonal

Frågor och svar om Zidoval

Frågor och svar om Zidoval

Här kan du få svar på de vanligaste frågorna om Zidoval.

Visa alla svar

 • Hur stor del av dosen tas upp systemiskt?

  En dos Zidoval gel ger upphov till cirka 2% av genomsnittlig maximal serumkoncentration av en 500 mg tablett som tillförts peroralt. Vid normal användning ger formuleringen därför minimala serumkoncentrationer av metronidazol.

 • Kan Zidoval ges till gravida?

  Zidoval är liksom annan lokal antibiotika för behandling av bakteriell vaginos B1 klassat till gravida. Data från ett stort antal (flera hundra) graviditeter tyder inte på skadliga effekter av metronidazol på fostret/det nyfödda barnet. Några formella studier med Zidoval vaginalgel hos gravida kvinnor har inte genomförts. Förskrivning till gravida kvinnor skall därför ske med försiktighet.

 • Kan alkoholintag under behandlingen ge antabus-effekt?

  Peroralt metronidazol har förknippats med antabus-reaktion i kombination med alkohol. Vid de låga serumkoncentrationer som föreligger vid användningen av Zidoval vaginalgel, är risken för liknande reaktioner osannolik men kan inte uteslutas.

 • Varför lokal behandling mot bakteriell vaginos?

  Att behandla lokalt innebär ofta att man drastiskt kan minska både mängden tillfört läkemedel och frekvensen och allvarlighetsgraden av biverkningar. Lokal metronidazol-behandling (Zidoval) är lika effektivt som per oral behandling, trots att den totala mängden tillförd antibiotika kan minskas till 1/30.

 • Innehåller gelen ämnen som kan påverka pessar och kondom?

  Pessar och kondom påverkas inte av behandlingen eftersom gelen inte innehåller några mineraloljor.

 • Varför en gel?

  Att Zidoval består av antibiotika i en vattenbaserad gel beror på att gelen skapar en stabil surhetsgrad (pH) så att miljön i underlivet återställs till den normala, i vilken mjölksyrabakterierna som utgör vårt försvar mot infektioner trivs. De bakterier som ger bakteriell vaginos har nämligen en förmåga att höja pH i underlivet och på så vis skapa en miljö som de oönskade bakterierna trivs i. Gelens funktion är såldes att skapa en miljö i underlivet i vilken de ”goda” mjölksyrabakterierna snabbt kan återväxa.

 • Vilken typ av antibiotika finns i Zidoval?

  Zidoval innehåller metronidazol , ett antibiotika som tar kål på de oönskade bakteriearter som orsakar bakteriell vaginos men som skonar de ”goda” mjölksyrabakterierna. Behandling med metronidazol lokalt leder till mycket låg resistensutveckling (1%) mot metronidazol hos de bakterier som förknippas med bakteriell vaginos, vilket är signifikant lägre resistensutveckling jämfört med annan typ av antibiotika för behandling av bakteriell vaginos.1

  1.Beigi et al. Antimicrobial resistance associated with the treatment of bacterial vaginosis. Am J Obstet Gynecol 2004; 191:1124-9

  Länk;  32368

 • Ska det bli gel över i tuben efter sista administreringen?

  En tub Zidoval innehåller 40g gel. Zidoval ges i doser om 5g en gång dagligen i 5 dagar. Totalt använder man således 25g gel. Efter sista doseringen ska det därför finnas gel kvar i tuben (extra för att kompensera för eventuellt spill).

 • Hur ska applikatorn fyllas?

  I en förpackning av Zidoval finns fem engångs-applikatoror, en för varje dos läkemedel. Applikatorn skruvas på tuben så att den sitter fast och tuben pressas sedan så att applikatorn fylls av gel till dess att applikatorn är full (då tar det stopp). Applikatorn skruvas av från tuben och gelen appliceras.