Allmänhet Vårdpersonal
Allmänhet Vårdpersonal

Nekrotiserande mjukdelsinfektioner

Nekrotiserande mjukdelsinfektioner

Samlingsbegrepp för allvarlig infektion djupt i subkutis. Infektionen sprider sig lätt i fascieplanet (nekrotiserande fasciit), ibland även i muskelvävnad (myosit) vilket kan leda till kompartmentsyndrom pga kraftig svullnad. Vid misstanke om kompartmentsyndrom bör ortoped-kirurg bedöma patienten snarast för eventuell kirurgisk avlastning av trycket innanför muskelfascian. Trots att huden har normalt utseende initialt kan den drabbade ha en svår, djup smärta, ofta oproportionerlig jämfört med objektiva fynd. Huden blir så småningom glansig, spänd, varm och missfärgad, rodnad och eventuellt märks vid palpation av området krepitationer i vävnaden. Rödvioletta blåsor och septisk allmänpåverkan kan utvecklas under loppet av några timmar. Denna typ av infektion, nekrotiskerande fasciit kräver akut operation så tidigt som möjligt i förloppet då mortaliteten är mycket hög i senare skede.
 

Källor:
Läkemedelsverket. Information från Läkemedelsverket, 5:2009.
Läkemedelsrådet. Terapiriktlinjer: Hud & Mjukdelsinfektioner, 2009.
Landstinget Sörmland. Riktlinjer för antibiotikabehandling av bakteriella hud- och mjukdelsinfektioner i öppen vård, 2010.
Läkemedelsverket. Läkemedelsboken, 2011-2012.


Publicerad: 2013-06-18

Granskad av: Cecilia Rydén, MD,PhD., Docent, överläkare