Allmänhet Vårdpersonal
Allmänhet Vårdpersonal

Frågor och svar om Spektramox

Frågor och svar om Spektramox

Här kan du få svar på de vanligaste frågorna om Spektramox.

Visa alla svar

 • Kan ägg- och mjölkallergiker använda Spektramox mixtur 80 mg/ml?

  Det finns ej laktos eller proteinämnen i Spektramox. Dock är det omöjligt att uttala sig exakt vad den enskilde allergikern kommer att reagera mot.

 • Får man fördela Spektramox tabletter i dosett?

  Nej, det är inget vi kan rekommendera. För det första får man ej dosdispensera penicilliner. Dessutom är klavulansyran i Spektramox fuktkänslig så vi kan inte garantera effekten av Spektramox efter en sådan förvaring.

 • Varför blir det olika dos klavulansyra med mixturen och tabletterna ibland om man slår ut det per kg kroppsvikt?

  Med mixturen blir det en individuell dosering av amoxicillin och klavulansyra till barnet beräknat per kg kroppsvikt.

  I tabletten är klavulansyran låst till 125 mg. Man vinner ingen extra effekt på att gå upp i högre dos, man bara ökar risken för GI-besvär. 125 mg klavulansyra inaktiverar effektivt betalaktamas så att amocillinet kan verka på bakterien.

  Rekommendationerna är i normaldos 20 mg amoxcillin och 5 mg klavulansyra per kilo och dygn fördelat på 3 doser. I högdos är rekommendationen 40 mg amoxillin och 10 mg per kilo och dydn fördelat på 3 doser.
  Man bör ej överskrida höger dos klavulansyra än 10 mg/kg och dygn, vilket är bra att tänka på om man vill skriva ut tabletter till barn.

 • Hållbarhetstid, doktorn skriver 10 dagar, mixturen håller bara i 7 dagar, måste patienten köpa en ny?

  Med rådande gränsvärde för stabilitet kan vi inte ange en längre hållbarhetstid än sju dagar.

  Hållbarheten på Spektramox sedan apoteket gjort vattentillsatsen är 7 dagar i kylskåp. Detta till skillnad från Amimox mixtur som efter beredning är hållbar 10 dagar i rumstemperatur och 14 dagar i kylskåp. Den kortare hållbarheten beror på att klavulansyran i Spektramox inaktiveras av fukt. Klavulansyran är till för att inaktivera betalaktamas som annars bryter ner amoxicillinet.

  Efter 7 dagar kan mängden av aktiv klavulansyra understiga en halt på 90 % - den antibiotikagräns som tillämpas i Sverige för att bestämma hållbarhetstider för antibiotikamixturer. Enligt våra stabilitetsstudier är halten klavulansra dag 10 85 % av den ursprungliga halten medan halten amoxillin i stort sätt är oförändrad.

  Vid behandling av otit rekommenderar vi 7 dagars behandling eftersom behandlingstiden tillämpas med gott reultat i de kliniska studier som genomförts i Sverige.

 • Är det samma pulver i Spektramox dospåsarna som i Spektramos mixtur? I så fall motsvarande vilken styrka?

  Nej, dospåsarna har en egen komposition!

  Bakgrund: en doktor undrar om han kan mäta upp motsvarande pulvervolym ur flaskan på 50 mg/ml som det ryms i 125 mg påsen och ge till sina barn.

 • Kan man ta två Spektramox tabletter 250 mg i stället för en 500 mg tablett?

  Det kan vi inte rekommendera eftersom patienten då får i sig en högre dos av klavulansyra än rekommenderat.

  Man vet att klavulansyra i höga doser kan ge upphov till gastrointestinala besvär (diarré i huvudsak) och eftersom man inte tillför något effektmässigt är det omotiverat att ge högre dos än rekommenderat.

 • Kan man dela en 500 mg Spektramox tablett i stället för att ta en 250 mg tablett?

  Det kan vi inte rekommendera eftersom man då hamnar under rekommenderad dos av klavulansyra.

 • Varför är det samma mängd klavulansyra (125 mg) i både 250 mg och 500 mg Spektramox tabletter?

  Det är den optimala mängden som prövats fram. De koncentrationer som 125 mg klavulansyra ger räcker för att effektivt hämma betalaktamaset så att amoxillinet kan verka på bakterien.

 • Varför kan man inte dosera Spektramox mistur 25 och 50 mg/ml som 2-dos?

  Vi kan inte rekommendera det eftersom vi inte har det godkänt. Om man skulle räkna om 3-doseringen skulle mängden klavulansyra per doseringstillfälle bli alldeles för hög. För mycket GI-besvär.

 • Kan man ge Spektramox mixtur till riktigt små barn (<4 kg)?

  Klinisk dokumentation från så små barn saknas och därför ska man vara försiktig. Barn under 5 kg bör man dosera per kilo kroppsvikt med mixturen och ej ge högdos. Detta för att dosen klavulansyra inte ska bli för hög vilket kan medföra GI-besvär.

 • Öppnad Spektramox dospåse – hållbarhetstid?

  1 dag är inga problem, men man bör sluta ihop påsen ordentligt mot fukt eftersom klavulansyran bryts ned av fukt. Uppemot en vecka i öppnad påse kan vi inte garantera hållbarheten på.

 • Vad händer om Spektramox mixtur fryser?

  Spektramox tål frysning. (Det finns studier i litteraturen på detta där man prövat att frysa med mixtursprutor.)

  OBS! Mixturen ska tina i kylskåp, dvs. ej i rumstemperatur och ej i varmt vatten. Man ska sedan röra om ordentligt för att se till att det inte finns någon is kvar.

 • Efter 5 dagar har spektramox mixtur ändrat färg. Är det farligt?

  Mixturen ändrar färg efter ett par dagar. Färgen går från gul/vit mot gul. Detta beror på nedbrytning av klavulansyra. Detta är inte farligt och inte toxiskt. Om färgen är mer mot brunt så bör man köpa en ny flaska. Förvara flaskan i kylskåp!

 • Är Spektramox mixtur hållbar i rumstemperatur?

  Ett dygn i rumstemperatur är för mycket. Klavulansyran inaktiveras. För att minimera inaktivering av klavulansyran bör transporttiden innan kylförvaring i möjligaste mån minimeras.

  Bakgrund: Hos Läkemedelsverket har vi endast registrerat hållbarhetstiden 7 dagar i kylskåp. Men man måste ju dessutom ha marginaler för en normal hantering innan flaskorna hamnar i kyl. Med normal hantering menar man högst 6 timmar för transport. Längre tider kan inte betraktas som normal hantering när det gäller Spektramox med tanke på produktens dåliga stabilitet.

 • Kan man inta alkohol när man äter denna medicin? Påverkar det behandlingen på något vis?

  Det går bra att ta alkohol, t ex. något glas vin eller så. Generellt är det ju så att mycket alkohol är en belastning för kroppen och därmed är det svårare att få bort infektionen – men det går bra att kombinera Spektramox med alkohol.

 • Kan man ta Spektramox dospåse 125 mg i PEG?

  Ja, eftersom upptaget sker i magsäcken. PEG är en sond som skickar näring/läkemedel rätt in i magsäcken.