Allmänhet Vårdpersonal
Allmänhet Vårdpersonal

Zidoval

Zidoval

Indikationer

Zidoval vaginalgel är indicerat för behandling av bakteriell vaginos.

Zidoval innehåller metronidazol, ett smalspektrum antibiotika som dödar de oönskade bakteriearter som orsakar bakteriell vaginos, men som skonar de "goda" mjölksyrabakterierna.

Att Zidoval består av antibiotika i en vattenbaserad gel beror på att gelen skapar en stabil surhetsgrad (pH) så att miljön i underlivet återställs till den normala, i vilken mjölksyrabakterierna som utgör vårt försvar mot infektioner trivs i. Gelens funktion är således att skapa en miljö i underlivet i vilken de "goda" mjölksyrabakterierna snabbt kan återväxa.

I en förpackning av Zidoval finns fem engångs-applikatorer, en för varje dos läkemedel. Applikatorn skruvas på tuben så att den sitter fast och tuben pressas så att applikatorn fylls av gel till dess att applikatorn är full (då tar det stopp). Applikatorn skruvas av från tuben och gelen appliceras.

En tub Zidoval innehåller 40g gel. Zidoval ges i doser om 5g en gång dagligen i 5 dagar. Totalt använder man således 25g gel. Efter sista doseringen ska det därför finnas gel kvar i tuben (extra för att kompensera för eventuellt spill).

Förskrivarinformation

Förpackningar:

Vaginalgel 7,5 mg/g: 40 gram tub 

För fullständig information om Zidoval: www.fass.se

Zidoval (Metronidazol)
ATC-kod:
G01AF01
RX F
Indikation
: Bakteriell vaginos.
Förpackningar
Vaginalgel 7,5 mg/g, tub 40 g

För fullständig information om produkten, se FASS.se

Datum för översyn av produktresumén:
2018-01-04