Allmänhet Vårdpersonal
Allmänhet Vårdpersonal

Frågor och svar om Doktacillin

Frågor och svar om Doktacillin

Här kan du få svar på de vanligaste frågorna om Doktacillin.

Visa alla svar

 • Hur mycket ampicillin natrium går det på 1 g ampicillin?

  125 mg ampicillin motsvarar 133 mg ampicillin natrium
  250 mg ampicillin motsvarar 266 mg ampicillin natrium

  Bakgrund: Apoteket har rätt att göra s k omformuleringar av substanser för sjukhusbruk. I detta fall ville man ta fram ampicillin suppositorier av annan styrka än den vi tillhandahåller. När det gäller kompositionen så är natriumcaprat tillsatt för att öka absorptionen av ampicillinet ovh bi kan inte svara för hur en ändring av koncentrationen påverkar biotillgängligheten, eftersom vi inte har studier på detta.

 • Vilka blandbarhetsinstruktioner gäller för Doktacillin?

  DOKTACILLIN KAN BLANDAS MED FÖLJANDE ELEKTROLYTER:
  Koksalt/NaCl 9 mg/ml
  NaCl-acetat
  Ringer, Ringer-acetat (+special)
  Ringerdex

  DOKTACILLIN KAN BLANDAS MED:
  Kolhydrater och kylhydrater med elektrolyter (se Ekvacillin) t.ex. Glukos, men hållbarheten blir mycket begränsad (mindre än 3 timmar). Om möjligt är det bättre att använda rena elektrolytlösningar.

  DOKTACILLIN KAN EJ BLANDAS MED FÖLJANDE ELEKTROLYTER:
  Natriumbikarbonat
  Dextranlösningar
  Aminosyrelösningar

  pH
  pH = 9 – 10
  2008-06-26/HVF

 • Innehåller injektionspropparna latex?

  Nej.

 • Varför blir Doktacillinlösningen gulaktig?

  Doktacillinlösningen kan ibland vara/bli något gulaktig. Detta beror på nedbrytningsprodukter och lösningen blir således mera gul med tiden.

  Under förutsättning att hållbarhetsdatum ej passerats och att lösningen används enligt våra instruktioner är detta inget att bry sig om – helt normalt.

 • Internationella enheter (IE)?

  1 mg = 871 IE
  375 mg = 0,33 MIE
  500 mg = 0,44 MIE
  750 mg = 0,65 MIE
  1 g = 0,87 MIE

 • Varför behövs inte Skyddinfoblad för Ekvacillin, Doktacillin eller Bensyl-PC?

  Beredning av Ekvacillin, Doktacillin och Bensylpenicillin, pulver till injektions- och infusionsvätska sker i ett slutet system. Detta innebär att man tillsätter vätska till ett slutet system, skakar runt så att pulvret löser sig och drar sedan upp lösningen ur injektionsflaskan. När väl substansen är i lösning så är det ingen risk för damm och det är dammet som kan orsaka överkänslighetsreaktionerna via inandning. (ref Marita Ekblad Regulatory Affairs AstraZeneca)

  Sökord: Skyddsdatablad, Skyddsinformationsblad, Bensylpenicillin.

 • Vid vilken serumkonc uppstår kramper?

  Kramper är en mycket sällsynt biverkning för ampicillin. Det finns två fall i litteraturen som rapporterar kramper hos vuxna som uppstått vid serumkonc över 140 mikrog/ml. Det finns inga data gällande barn.

 • Hur är blandbarheten med Heparin?

  Heparin går bra att blanda med Doktacillin. Däremot bör Heparin ej blandas med infusionsvätskor som innehåller aminoglykosider, tetracykliner, erytromycin, vankomycin eller polymyxin.

 • Hur bör dosen korrigeras vid njursjukdom?

  Njursjuk patient generellt: Förlängd halveringstid (4-6 tim). OK att använda rekommenderad dygnsdos med ändra dosintervallet.
  Mild njursjukdom: dosera var 6:e timme.
  Medelsvår: dosera var 8:e timme
  Svår: dosera var 12:e timme
  Normal halveringstid är 55-60 min.

 • Vad är stabiliteten i färdig beredd lösning?

  Vi har inte hittat någon uppgift om stabiliteten i beredda lösningar. Den enda uppgift vi har är att beredningar avsedda för injektion skall användas omedelbart. Detta tyder på att stabiliteten är låg varför vi rekommenderar att ni tillverkar beredningen i anslutning till användandet.