Allmänhet Vårdpersonal
Allmänhet Vårdpersonal

Heracillin

Heracillin

Flukloxacillin

Heracillin tillhör gruppen isoxasolylpenicilliner och är ett penicillinasstabilit penicillin. Detta medför att det har god effekt på betalaktamasproducerande stafylockockern samt är syrastabilt. Flukloxacillin verkar genom att hämma bakteriernas cellväggssyntes och effekten är baktericid. Den antibakteriella effekten är bäst korrelerad till den tid som antibiotikakoncentrationen överstiger MIC (minsta hämmande koncentration).  

Heracillin används när stafylokocketiologi misstänks eller verifierats. Den främsta indikationen är behandling av olika hud- och mjukdelsinfektioner. Heracillin kan även användas vid stafylokockinfektioner i leder och skelett samt lungor.

Dosera rätt för optimal effekt

För säker avdödning av stafylokocker med Heracillin ska tiden över MIC (minsta inhiberande koncentration) överstiga 50%. Detta uppnås först vid dosen
1 g x 3 per dag, enligt Referensgruppen för antibiotikafrågor (RAF).

Lägre doseringar ger suboptimal effekt och en ökad risk för recidiv och
resistensutveckling.

Förskrivarinformation

Heracillin® (Flukloxacillin)
ATC-kod: J01CF05
RX
Vissa förpackningar ingår i läkemedelsförmånen.
Indikation: Heracillin används när stafylokocketiologi misstänks eller verifierats. Hud- och mjukdelsinfektioner. Infektioner i leder och skelett samt lungor.

För fullständig information om produkten samt priser och förmånsstatus se www.fass.se.