Allmänhet Vårdpersonal
Allmänhet Vårdpersonal

Infektioner hos barn

Barninfektioner

Infektioner hos barn

Ett barn kan ofta inte ge uttryck för hur specifika symtom upplevs eller ens var någonstans det gör ont. En orolig förälder som ska föra sitt barns talan kan ofta ge en värre sjukdomsbild än den faktiska på grund av oro.

Att bygga upp ett effektivt immunförsvar är en viktig del av ett barns utveckling. För att det adaptiva immunförsvaret ska kunna bli effektivt behöver det exponeras för mikroorganismer, vilket tyvärr även innebär sjukdomsperioder för barnet.

En infektion kan yttra sig på många olika sätt med flera olika symtom i varierande grad. Samtidigt kan ett och samma symtom orsakas av flera olika infektioner. Här reder vi ut vilka symtom som hör ihop med vilka sjukdomar och informerar om olika behandlingsalternativ.

Om antibiotika

I Sverige finns idag ett 60-tal olika antibiotikapreparat tillgängliga på apoteken. Här kan du lära dig mer om hur antibiotika fungerar och vanliga biverkningar.

Lär dig mer om antibiotika