Allmänhet Vårdpersonal
Allmänhet Vårdpersonal

Hiprex

Hiprex

Metenamin

Hiprex är ett urinvägsantiseptikum och innehåller metenaminhippurat, ett salt som består av metenamin och hippursyra. I sur miljö omvandlads metenamin till formaldehyd som tillsammans med hippursyran skapar en antibakteriell effekt i urinen.

Eftersom Hiprex inte är ett antibiotikum ger det ingen selektion av resistenta stammar och således ses ingen resistensproblematik med preparatet. Dock finns det ett fåtal bakteriestammar som naturligt höjer pH i urinen vilket medför att Hiprex inte omvandlas till formaldehyd och den antibakteriella effekten uteblir då.

Hiprex kan användas som långtidsprofylax efter en initial sanering med lämpligt kemoterapeutikum hos de patienter som drabbas av recidiverande infektioner. Hiprex har också indikationen korttidsprofylax vid korttidskateterisering och efter instrumentella ingrepp i urinvägarna.Hiprex kan också användas som underhållsterapi vid asymptomatisk bakterieuri hos långvårdspatienter orsakade av kateter, uridom etc.

Förskrivarinformation

Hiprex® (Metenaminhippurat)
ATC-kod:
J01XX05
RX
F
Indikation: Långtidsprofylax efter en initial sanering med lämpligt kemoterapeutikum vid recidiverande urinvägsinfektioner. Korttidsprofylax vid korttidskateterisering och instrumentella ingrepp i urinvägarna. Underhållsterapi vid asymptomatisk bakterieuri hos långvårdspatienter orsakade av kateter, uridom etc.
Beredningsform och förpackningar:
Oralt pulver i dospåse 1 g, 100 st. Tablett 1 g 20 st, 100 st.
För fullständig information om produkten och priser se www.fass.se.

Datum för översyn av produktresumén: 2017-06-05.