Allmänhet Vårdpersonal
Allmänhet Vårdpersonal

Imacillin

Imacillin

Amoxicillin

Imacillin är ett penicillin med utvidgat spektrum och verkar genom att hämma bakteriernas cellväggssyntes. Imacillin har baktericid effekt. För betalaktamantibiotika, som Imacillin, är den avdödande effekten främst beroende av den tid den fria antibiotikakoncentrationen i serum ligger över den minsta hämmande koncentrationen för den aktuella bakterien (T>MIC). Baserat på denna kunskap bör kortare doseringsintervall (dosering 3 gånger om dagen) övervägas för maximal klinisk effekt.

Imacillin kan användas vid behandling av akut exacerbation av kronisk bronkit, endokarditprofylax mot bakteriemi hos riskgrupps-patienter vid bl a dentala ingrepp, nedre okomplicerad urinvägsinfektion, för eradikering av Helicobacter pylori vid behandling av duodenalsår samt vid urogenitala infektioner orsakade av gonokocker. 

Vid följande indikationer bör Imacillin förbehållas patienter hos vilka penicillin V (Kåvepenin) ej givit önskad effekt eller är olämpligt av andra skäl: Akut otitis media, akut sinuit och samhällsförvärvad pneumoni.

Officiella riktlinjer för lämplig användning av antibakteriella medel bör beaktas.

Förskrivarinformation

Imacillin® (Amoxicillin)
ATC-kod: J01CA04
RX
F
Indikation: Akut exacerbation av kronisk bronkit. Endokarditprofylax mot bakteriemi hos riskgrupps-patienter vid bl a dentala ingrepp. Nedre okomplicerad urinvägsinfektion. För eradikering av Helicobacter pylori vid behandling av duodenalsår. Urogenitala infektioner orsakade av gonokocker.

Vid följande indikationer bör Imacillin förbehållas patienter hos vilka penicillin V ej givit önskad effekt eller är olämpligt av andra skäl: Akut otitis media. Akut sinuit. Samhällsförvärvad pneumoni. Officiella riktlinjer för lämplig användning av antibakteriella medel bör beaktas.

För fullständig information om produkten samt priser och förmånsstatus se FASS.se