Allmänhet Vårdpersonal
Allmänhet Vårdpersonal

Tetracyklin

Tetracyklin

Tetracyklin

Tetracyklin Meda är ett bredspektrumantibiotikum med bakteriostatisk effekt, som verkar genom att hämma bakteriernas proteinsyntes.

Verkningsmekanismen vid acne beror inte enbart på den antibakteriella effekten utan tetracyklin har även en ospecifik antiinflammatorisk effekt som då är av betydelse.

Tetracyklin kan användas för behandling av måttlig till svår acne vulgaris, pneumoni orsakad av Mycoplasma penumoniae, Chlamydia psittaci (ornitos) eller Chlamydia pneumoniae. Tetracyklin har också ett användningsområde vid urogenitala infektioner orsakade av Chlamydia trachomatis.

Ett annat indikationsområde är akut exacerbation av kronisk bronkit samt vid akut sinuit OM patienterna är överkänsliga mot penicilliner eller sviktat i behandlingen med dessa.

Även vid borreliainfektioner kan tetracyklin användas och bör då ges till patienter med erytema migrans om det finns en konstaterad penicillinallergi eller vid tecken på dissemination såsom neuroborrelios.

Förskrivarinformation

Tetracyklin Meda (Tetracyklin)
ATC-kod:
J01AA07
RX
Vissa förpackningar ingår i läkemedelsförmånen
Indikation: Måttlig till svår acne vulgaris. Pneumoni orsakad av Mycoplasma pneumoniae, Chlamydia psittaci (ornitos) eller Chlamydia pneumoniae (TWAR). Akut exacerbation av kronisk bronkit. Urogenitala infektioner orsakade av Chlamydia trachomatis. Borreliainfektioner: Erytema migrans vid penicillinallergi eller tecken på dissemination såsom neuroborrelios. Vid akut sinuit bör Tetracyklin Meda förbehållas patienter som är överkänsliga mot penicilliner eller sviktat i behandlingen med dessa.
Förpackningar: Tablett 250 mg burk 40 st, burk 100 st.

För fullständig information om produkten samt priser och förmånsstatus se FASS.se
Datum för översyn av produktresumén: 2016-09-09