Allmänhet Vårdpersonal
Allmänhet Vårdpersonal

Behandling

Behandling av infektioner

De flesta behandlingar med antibiotika sker inom öppenvården. För att vi ska säkra att antibiotika fortsätter att vara effektiva även i framtiden är det viktigt att vi använder antibiotika bara när det behövs och då med så smalt spektrum som möjligt. Det har visat sig att den totala antibiotikaanvändningen har stor betydelse för resistensutvecklingen.

Ibland föreskrivs bredspektrumantibiotika ut i onödan med motivationen att motverka terapisvikt. Vad vi idag vet om resistensutvecklingen indikerar ett behov av ett mer noggrant terapival och större användning av smalspektrumantibiotika. Om en antibiotikakur bara förkortar sjukdomstiden marginellt eller inte alls så är det inte motiverat att skriva ut det. Det finns däremot flera andra behandlingar som kan vara till stor hjälp vid sjukdom. Till en orolig förälder kan det vara bra att ha andra symptomatiska behandlingsalternativ till hands.