Allmänhet Vårdpersonal
Allmänhet Vårdpersonal

Ery-Max

Ery-Max

Erytromycin

Ery-Max (erytromycin) tillhör antibiotikagruppen makrolider.  Den antibakteriella effekten utövas genom hämning av  bakteriernas proteinsyntesen (på ribosomal nivå). Detta leder tilll sönderfall såväl av bakteriens inre som dess hölje och slutar med att bakterien löses upp. Erytromycins effekt är huvudsakligen bakteriostatisk

Ery-Max kan användas vid behandling av pneumoni orsakad av Mycoplasma pneumoniae, Chlamydia psittaci (ornitos) eller Chlamydia pneumoniae (TWAR). Dessutom kan Ery-Max användas vid behandling av kikhosta, difteri samt urogenitala infektioner orsakade av Chlamydia trachomatis.

Ery-Max kan också användas till patienter med penicillinöverkänslighet eller där penicillin är olämpligt av andra skäl vid följande indikationer Faryngotonsillit. Akut otitis media. Samhällsförvärvad pneumoni. Hud-och mjukdelsinfektioner.

Förskrivarinformation

Ery-Max® (Erytromycin)
ATC-kod:
J01FA01
RX
Vissa förpackningar ingår i läkemedelsförmånen.
Indikation: Pneumoni orsakad av Mycoplasma pneumoniae, Chlamydia psittaci (ornitos) eller Chlamydia pneumoniae (TWAR). Kikhosta. Difteri. Urogenitala infektioner orsakade av Chlamydia trachomatis.
Vid följande indikationer bör Ery-Max förbehållas patienter med penicillinöverkänslighet eller där penicillin är olämpligt av andra skäl: Faryngotonsillit. Akut otitis media. Samhällsförvärvad pneumoni. Hud-och mjukdelsinfektioner.
Förpackningar: Enterokapsel hård 250 mg burk 20 st, 30 st, 40 st 100 st. Granulat till oral suspension 100 mg/ml flaska 50 ml, 100 ml. Granulat till oral suspension i dospåse 200 mg, dospåse 20 st.
För fullständig information om produkten samt priser och förmånsstatus, se FASS.se

Datum för översyn av produktresumén: 2016-01-27