Allmänhet Vårdpersonal
Allmänhet Vårdpersonal

Frågor och svar om Ery-Max

Frågor och svar om Ery-Max

Här kan du få svar på de vanligaste frågorna om Ery-Max.

Visa alla svar

 • Vad är hållbarhetstiden för uppblandat Ery-Max dosgranulat?

  Detta vet vi inte exakt men sannolikt är hållbarhetsförutsättningarna desamma som mixturen dvs., 14 dagar i kylskåp och 5 dagar i rumstemperatur. Detta är dock inget vi prövat eftersom det inte är aktuellt då man löser upp dospåsarna strax före de ska tas.

 • Dosdifferentiering mellan Ery-Max mitur och kapslar? Fel i FASS?

  Det står rätt i FASS. Ery-Max kapslar innehåller av erytromycin. Ery-Max mixtur består av erytromycinetylsuccinat som efter absorption hydrolyseras till fritt erytromycin. Erytromycinsuccinat absorberas sämre än erytromycin. Följaktligen är det riktigt att man måste ge mer mixtur än kapslar för att komma upp i motsvarande serumkoncentration med mixturen.

 • Hållbarhet vid frysning?

  Erytromycinet tål frysning så den verksamma substansen påverkas ej. Om mixturen klumpar sig efter frysning (förtjockningsmedel i mixturen) så blir det svårt att dosera och inte säkert att man får rätt dos. Då bör man skaffa en ny mixtur.

 • MIXTUR – Hållbarhet i rumstemperatur?

  Ery-Max mixtur är hållbar antingen 14 dagar i kylskåp eller 5 dagar i rumstemperatur.

  Vid förvaring i rumstemperatur försämras smaken och mixturen blir beskare.

 • Kan man dela Ery-Max kapslar och ge till barn som väger mindre än 25-35 kg?

  Vi har ingen dokumentation om kapslar till mindre barn och kan därför inte rekommendera det. Vi hänvisar till mixturen.

 • Kan man ge Ery-Max som enokarditprofylax till pc-allergiker?

  Erytromycin rekommenderas inte och har ej denna indikation. Den svenska rekommendationen vid endokaritprofylax till patienter med pc-allergi är clindamycin (Dalacin) 600 mg eller 15 mg/kg i endos 1 h före ingreppet. (ref Svenska Infektionsläkarföreningen, Harriet Hogevik).

 • Vad är gelatinkapseln gjord av?

  Den är gjord av benrester från nöt och svin.

 • Kan Ery-Max kapslar delas?

  Ja, de kan delas och tas med exempelvis sylt eller kräm. Man får dock inte tugga sönder de små mikrokapslarna. Då försvinner det syraresistenta höljet och erytromycinet bryts ned av magsaften.

 • Kan man dricka alkohol med Ery-Max?

  Det går bra att ta alkohol, t ex. något glas vin. Generellt är det ju så att mycket alkohol är en belastning för kroppen och därmed är det svårare att få bort infektionen.

 • Kan man ge Ery-Max via en PEG i magen?

  Det finns inga direkta undersökningar gjorda på ventrikelsond, så vi kan inte garantera tillvägagångssättet. Vi har ingen erfarenhet av Ery-Max utan kan enbart redogöra utifrån ett allmänt resonemang.

  Flytande lösningar eller droppar (granulat givet som droppar/flytande) kan ges via ventrikelsond (PEG) och kortvarig upphettning till 34-37 grader innan givandet är OK. I sig kan alltså produkterna ges, det sker ingen nedbrytning innan läkemedlet når ventrikeln.

  Återigen kan vi dock inte garantera tillvägagångssättet med tanke på eventuellt igensättande av sond, då vi inte gjort någon undersökning, utan kunskapen ligger ute på enskilda kliniker.

 • Kapslar – innehåll av mjölkprotein?

  En kapsel Ery-Max 250 mg innehåller 26 mg laktosmonohydrat.
  Det kan inte uteslutas att laktosmonohydrat som ingår i Ery-Max innehåller små rester av mjölkproteiner.

  Ery-Max granulat för oral susp 40 mg/ml innehåller naturidentisk = syntetisk körsbärsarom.

 • Animaliskt innehåll?

  250 mg kapslar: Ja, gelatin i kapseln.

  Granulat till oral suspension: Innehåller inget material med animaliskt ursprung.

 • Ery-Max och p-piller

  Medicinsk konsekvens:
  Vissa antibiotiska skulle i sällsynta fall kunna minska effekten av antikonceptionella medel genom att interferera med återupptag av okonjugerad steroid i tarmen. Härigenom skulle plasmanivåerna av aktiv steroid sjunka. Graviditeter har främst inträffat hos p-pillerbehandlade kvinnor som samtidigt intagit ampicillin, amoxicillin eller tetracykliner. Koncentrationerna för etinylestradiol kan ändras, men dessa förändringar anses ligga inom gränserna för normal variation och kan ej sättas i samband med minskad effekt av p-piller. Det finns fallrapporter om oönskade graviditeter hos kvinnor som tagit p-piller och samtidigt blivit behandlade med antibiotika, men med hänsyn till det stora antalet kvinnor som äter p-piller så är antalet fall relativt få. Det är däremot viktigt att kunden/patienten ser till att ta p-piller enligt anvisningarna, dvs. få i sig rätt mängd.

  Är kunden/patienten orolig för att bli gravid rekommenderar vi att använda annat p-skydd, t ex. kondom under den tid som antibiotikabehandlingen pågår. I mycket sällsynta fall kan Ery-Max ge upphov till ökad risk för hjärt-kärlmissbildningar under de tidiga veckorna av en graviditet (tom vecka 12).
  Denna riskhöjning är mycket liten, men ändå ett observandum. Därför rekommenderar vi att använda annat mekaniskt p-skydd, t ex. kondom, under den tid som Ery-Max behandling pågår.

  Rekommendation:
  Antibiotika kan generellt användas tillsammans med p-piller. Det kan inte uteslutas att effekten blir något lägre i sällsynta fall, främst med ampicillin, amoxicillin eller tetracykliner. Är kunden/patienten orolig för att bli gravid rekommenderar vi att använda annat p-skydd, t ex. kondom, under den tid som antibiotikabehandling pågår.

  I mycket sällsynta fall kan Ery-Max ge upphov till ökad risk för hjärt-kärlmissbildningar under de tidiga veckorna av en graviditet.

  Denna riskhöjning är mycket liten, men ändå ett observandum. Därför rekommenderar vi att använda annat mekaniskt p-skydd, t ex. kondom, under den tid som Ery-Max behandling pågår (tom vecka 12 under graviditeten).

 • Vad är skillnanden mellan Ery-Max tabletter och Abboticin Novum(=AN kräver dubbelt så hög dos)?

  Ery-Max innehåller magsyrasaftresistenta korn av erytromycin.
  Abboticin innehåller en pro drug, erytromycinsuccinat som efter absorptionen omvandlas (hydrolyseras) till erytromycin.

  Succinat absorberas sämre än erytromycin, vilket gör att man måste ge mer för att komma upp i samma plasmakoncentration.

  Det gör att dosen skiljer sig åt mellan produkterna, men med likvärdig effekt. Man måste ta dubbelt så mycket av Abboticin (succinat) som av Ery-Max. Det gör att risken för GI biverkningar kan anses vara högre än med Ery-Max.

  Ery-Max kapslar är den enda produkten på marknaden med denna formulering.

  För Ery-Max mistur gäller att den innehåller succinat precis som Abboticin tabletter, vilket gör att dosen där blir högre jämför med Ery-Max kapslar.