Allmänhet Vårdpersonal
Allmänhet Vårdpersonal

Furadantin

Furadantin

Nitrofurantoin

Den exakta verkningsmekanismen för Furadantin är okänd, men läkemedlet hämmar sannolikt båda bakteriernas proteinsyntes samt kan orsaka skador på bakteriellt DNA.

Furadantin kan användas för behandling av nedre okomplicerad urinvägsinfektion (akut cystit) samt även som långtidsprofylax mot recidiverande urinvägsinfektioner.

Furadantin är ett rekommenderat förstahandsval för behandling av akut cystit1. Det är en effektiv och trygg korttidsbehandling2, där de vanligaste UVI-patogenerna E.coli och S.Saprofyticus har en mycket låg resistens mot preparatet1. Förutom detta kostar en behandlingskur med Furadantin bara 56,50 kr (15st blister) vilket är mindre än halva priset jämfört med det andra rekommenderade förstahandsvalet pivmecillinam3.  

Referenser 1. Behandlingsrekommendation - Nedre urinvägsinfektion (UVI) hos kvinnor. Läkemedelsverket 2007.  
2. Fircks v H, et al. Data presented at SSAC 2010; Abstr S4. 
3. www.tlv.se mars 2011

Förskrivarinformation

Furadantin® (Nitrofurantoin)
ATC-kod:
J01XE01
RX
F
Indikation: Nedre okomplicerad urinvägsinfektion. Långtidsprofylax mot recidiverande urinvägsinfektioner. Officiella riktlinjer för lämplig användning av antibakteriella medel bör beaktas.

För fullständig information om produkten samt priser och förmånsstatus, se FASS.se