Allmänhet Vårdpersonal
Allmänhet Vårdpersonal

Öroninflammation

Öroninflammation

Öroninflammationer (otiter) är mycket vanliga bland barn. Ofta kommer de i samband med förkylning och nästäppa.

Vid otit infekteras mellanörat av bakterier eller virus som kan komma dit utifrån eller från näsan, genom örontrumpeten. I ungefär 80 % orsakas inflammationen av bakterier, vanligast är pneumokocker och Haemophilus influenzae. Några procent orsakas av Moraxella catarrhalis respektive grupp A-streptokocker (GAS). Resterande 20 % orsakas av virus men patienten är då predisponerad för sekundär bakterieinfektion.

Extern otit förekommer hos lite äldre barn och hos vuxna, ofta under badsäsongen. Den kan vara infektiös och orsakas då vanligtvis av Pseudomonas aeruginosa eller Staphylococcus aureus. Ibland kan den orsakas av svamp. Den kan även vara exematös eller orsakas av en furunkel i hörselgången.

Symtom

Otit diagnosticeras lättast med otoskopi. Vid akut otit kan trumhinnan vara röd, förtjockad, orörlig och utåtbuktande. Smärta, feber, lockkänsla, hörselnedsättning och ibland perforerad trumhinna är också vanliga symtom. Vid förkylning kan barnet ha smärta i öronen som inte beror på en öroninflammation, men det mest påtagliga symtomet vid just öroninflammation är att värken ofta blir värre på natten. Feber, lockkänsla och nedsatt hörsel kan också förekomma.

Små barn ger sällan uttryck för smärtan men är ofta allmänpåverkade, lättirriterade och tappar aptiten. De kanske också tar sig mot öronen och har hög feber.

Infektionen ökar trycket i utrymmet bakom trumhinnan och ibland kan trumhinnan spricka. Då rinner det ofta var eller vätska ur örat och värken brukar oftast försvinna i samband med det.

Vid extern otit kan det enda symtomet vara smärta i örat och när man trycker på hudfliken, tragus, utanför hörselgången. Ibland kommer det också vätska från örat.

Behandling

Akut media otit hos barn mellan ett och tolv år brukar läka spontant efter två-tre dagar. Försvinner symptomen (smärta, feber) inte efter två-tre dagar, om allmäntillståndet blir sämre eller om kudden blir fuktig av vätska från öronen behandlas bakteriella infektioner med antibiotika. För små barn (<1 år) sätts behandling oftast in på en gång, då deras immunförsvar inte är lika välutvecklat. Antibiotika skrivs även ut direkt vid bilateral otit hos barn över 1 år. Kuren brukar vara fem dagar lång.

Om sjukdomsförloppet varit okomplicerat behövs normalt ingen efterkontroll av öronen. Om ett barn under fyra år haft öroninflammation i båda öronen samtidigt eller om hörseln är nedsatt efteråt ska man efter tre månader göra en efterkontroll. Om ett barn har tre eller fler öroninflammationer under ett år ska barnet remitteras vidare till barnläkare för utförligare undersökning av öronen.

Råd att förmedla till föräldern

  • För att lindra smärtan kan föräldern se till att barnet har huvudet i högläge och ett svalt rum. 
  • Barnet kan få näsdroppar/-spray eller, om barnet är mindre, koksaltdroppar eller bröstmjölk för att minska svullnaden och trycket i örat.
  • Smärtstillande (paracetamol till barn under sex månader, även ibuprofen till äldre) kan också användas.
  • Om barnet får antibiotika, påminn föräldern om att det är viktigt att slutföra kuren oavsett om barnet verkar friskt tidigare.