Allmänhet Vårdpersonal
Allmänhet Vårdpersonal

Medas läkemedel

Medas infektionsläkemedel

Meda är Sveriges största leverantör av antibiotika. Det finns olika typer av antibiotika och de verkar alla på olika sätt och påverkar olika sorters bakterier. Vilken antibiotikasort som ska användas bestäms av din läkare och beror bland annat  på var infektionen sitter, vilka bakterier som orsakar den samt vilken beredningsform ( tabletter, flytande, injektion) som passar bäst.

I Sverige är alla antibiotika receptbelagda, Vill du veta mer om någon av våra produkter gå in på patient-FASS.se. Om du arbetar inom vården kan du hitta mer information om våra receptbelagda läkemedel här.