Allmänhet Vårdpersonal
Allmänhet Vårdpersonal

Influensa

Influensa

Influensa är en väldigt smittsam virussjukdom som är vanligare under vinterhalvåret. Infektionen kan ge allt från lindriga förkylningssymtom till svår värk, feberfrossa och kräkningar.

Influensainfektioner brukar delas in i tre typer. Typ A är den vanligaste men också den allvarligaste, med svåra symtom och snabb spridning.

Influensasmittor av typ A brukar återkomma vartannat eller vart tredje år. När en ny typ av sådana influensavirus dyker upp kan det orsaka epidemier som sprider sig mellan länder, likt ”fågelinfluensan” 2006 och ”svininfluensan” 2009. Typ B ger mindre svåra symtom och dyker upp vart fjärde eller vart femte år. Typ C är den mildaste varianten med symtom som vid förkylning.

Symtom

Vanliga influensasymtom är torrhosta, huvudvärk, hög feber, muskel- och ledvärk. Ibland får den drabbade också rinnande klar snuva, rodnad i ögonvitan, halsont, värk i bröstet, frossa och orolig mage. Allmän trötthet och dålig aptit i samband med de andra symtomen är vanligt.

En influensainfektion kan också göra personen känslig för nya infektioner av till exempel bakterier. Det är inte ovanligt att den drabbade får lunginflammation eller bihåleinflammation i samband med influensainfektionen.

När ska jag söka vård?

Om influensan varar mer än en vecka, eller om symtomen är svåra med till exempel andningssvårigheter, bröstsmärtor eller feber över 40 grader under flera dagar, ska du kontakta din läkare. Återkommer symtomen någon dag efter att de har börjat försvinna, eller om ditt barn tillhör en riskgrupp (har kronisk hjärt- eller lungsjukdom, lever- eller njursvikt, kraftigt nedsatt immunförsvar, svår diabetes, flerfunktionshinder eller sjukdomar som påverkar andningen) ska du också kontakta läkaren.

Behandling av influensa

Eftersom influensa är en virussjukdom hjälper inte antibiotika. Infektionen brukar läka ut av sig självt efter sju till tio dagar, men man kan vara trött i två till tre veckor efteråt. Den viktigaste behandlingen är vila, sömn och ordentligt med vätska.

Vid behov kan receptbelagda antivirala läkemedel dämpa infektionen.

Så lindrar du influensan

  • Se till att barnet dricker regelbundet 
  • Barnet bör hålla sig lugn och sova mycket
  • Om febern är hög, kan du ge febernedsättande och smärtstillande (paracetamol till barn under sex månader, även ibuprofen till de äldre barnen)

Kan jag hjälpa mitt barn att undvika infektionen?

Det är svårt att skydda sig mot influensa eftersom infektionen är väldigt smittsam och sker via luften eller via kontakt. Så fort en infekterad person börjar hosta kan han eller hon smitta andra. En dag efter att febern försvunnit är personen inte lika smittsam längre.
Det bästa sättet att undvika smitta är att undvika personer som bär på infektionen. Se till att ditt barn vistas mycket utomhus.

Bihåleinflammation

Bihåleinflammation

Från näshålan finns smala förbindelser till bihålorna, som är hålrum i skelettet innanför ansiktet. Vid förkylningar kan dessa hålrum fyllas med bakterier, slem och var och orsaka bihåleinflammation.

Om bihåleinflammation