Allmänhet Vårdpersonal
Allmänhet Vårdpersonal

Lunginflammation

Lunginflammation

Kallt väder ökar smittorisken för luftburna infektioner som lunginflammation. Här listar vi tipsen på hur du minskar risken för smitta, symtomen du ska vara uppmärksam på och hur ditt barn snabbare kan bli frisk.

Lunginflammation kan orsakas av mikroorganismer som bakterier, virus, parasiter, svamp, eller andra irriterande ämnen som andats in. Oftast orsakas lunginflammation av bakterier som kallas pneumokocker.

Symtom på lunginflammation

Personen som drabbas får en plötslig värk i bröstet och till en början torrhosta som sedan övergår i slemhosta, ofta med grönaktigt slem som ibland är blodblandat. Feber, frossa och ytlig, snabb andning kommer också ofta vid lunginflammation. 

Efter en förkylning eller influensa är lungornas barriär mot infektioner nedsatt och det är lätt att drabbas av bakterieinfektion. Vid en ny infektion känner personen av ännu en sjukdomstopp med kraftigare symtom trots att personen innan kunde känna sig på bättringsvägen. Vanligast är att en sådan infektion orsakas av bakterien Haemophilus influenzae. I det allmänna vaccinationsprogrammet ingår vaccination mot den allvarligaste typen av den bakterien och även mot pneumokocker.

När ska jag söka vård?

Om ditt barn visar symtom på lunginflammation ska du uppsöka vårdcentral. Om barnet får svårt att andas och har hög feber ska du uppsöka akutvård. Lunginflammation som beror på bakterier behandlas med antibiotika som är utformad för att slå ut just den bakterie som orsakat infektionen. Barn brukar ofta bli bättre efter en kort tid men ibland kan barnet känna sig trött och ha hosta i ungefär en månad efter tillfrisknandet.

Behandling av lunginflammation

Det vanligaste är att en lunginflammation beror på bakterier, och då behandlas infektionen med antibiotika. Barnet kan återgå till dagis eller skola när det har frisknat till och är piggt nog att vara med och delta i aktiviteterna.

Så lindrar du lunginflammationen

  • Om ett barn över två år hostar så mycket att det inte kan sova kan du ge receptfri hostmedicin som finns att köpa på apotek. Dessa hostmediciner dämpar antingen hostreflexen vid tillfällig rethosta eller löser upp slemmet så att det går lättare att hosta upp det. Om ett barn under två år har besvärlig hosta ska man rådfråga barnavårdscentralen innan man ger hostmedicin.
  • Vid hosta är det väldigt viktigt att barnet dricker mycket. Det gör att slemmet blir mer lättflytande och blir lättare att hosta upp.
  • Att sitta upp istället för att ligga underlättar för lungorna.
  • Om även halsen gör ont kan både kalla och varma drycker kännas bra att dricka. Halstabletter är inte att rekommendera för barn under sex år eftersom de lätt kan sätta i halsen.

Kan jag hjälpa mitt barn att undvika infektionen?

En lunginflammation som beror på infektion smittar som mest när sjukdomen precis brutit ut. Låt barnet vistas mycket utomhus och undvik att vara nära personer som du vet bär på en infektion. Du minskar också alltid risken för smitta med en god handhygien.

Bihåleinflammation

Bihåleinflammation

Från näshålan finns smala förbindelser till bihålorna, som är hålrum i skelettet innanför ansiktet. Vid förkylningar kan dessa hålrum fyllas med bakterier, slem och var och orsaka bihåleinflammation.

Om bihåleinflammation
Förkylning

Förkylning

Barn kan drabbas av mellan fem och tio förkylningar om året de första levnadsåren.

Lär dig mer om förkylda barn