Allmänhet Vårdpersonal
Allmänhet Vårdpersonal

Smitta hos barn

Smitta hos barn

Smitta hos barn

Att undvika infektioner hos barn är nästintill omöjligt. Det är normalt att ett barn har mellan sex och åtta infektioner per år. Måste det vara så?

Den mest infektionskänsliga perioden i en människas liv är mellan 7 och 18 månaders ålder, eftersom skyddet från mammans antikroppar har minskat och barnet ännu inte hunnit bygga upp ett effektivt eget immunförsvar. Att barnet får infektioner är en betydelsefull del för utvecklingen av immunförsvaret. Samtidigt är det inte nyttigt för ett barn att få återkommande infektioner.

Infektioner sprids på förskolan

Barn som går på förskola är oftare sjuka än barn som är hemma eller går hos dagmamma. Det är framför allt små barn som är sjuka oftare och den stora boven i dramat är okomplicerade övre luftvägsinfektioner.

Den ökade sjukligheten beror på flera olika orsaker:

  1. många snuviga barn och vuxna i samma lokaler ger hög virus- och bakteriehalt i luften
  2. bristande hygienrutiner
  3. låg luftfuktighet inomhus under vintern gör att virus överlever längre

För att minska mängden bakterier och virus och öka motståndskraften bör barn vara ute regelbundet och följa tydliga hygienrekommendationer.

Smittar mest innan utbrott

De flesta infektioner smittar precis innan sjukdomen bryter ut, vilket tyvärr innebär att barnet ofta redan har smittat sin omgivning när infektionen upptäcks.

Smittande barn bör stanna hemma!

Ett barn som är sjukt ska naturligtvis vara hemma för att vila upp sig och bli frisk men det är också viktigt ur smittosynpunkt. Ett barn som har blivit så pass friskt att det kan delta i aktiviteterna på daghem eller i skola behöver inte vara hemma längre. Vissa hudsjukdomar är väldigt smittsamma men behöver inte påverka allmäntillståndet hos barnet. Då brukar det vara bra att tänka på att var ofta betyder att ett sår smittar, helst ska såren ha torkat in. Om ett barn hostar väldigt mycket och producerar mycket slem i näsa och hals är det bra att låta barnet vara hemma så att det inte smittar andra.

Sju hygienregler för en friskare vardag

Det är svårt att undvika infektioner hos barn, för att inte säga omöjligt. Det är normalt att ett barn får mellan sex och åtta infektioner per år. Men det finns sätt att minska risken för att bli smittad. Här listar vi våra tips för att undvika onödiga infektioner.

- Tvätta händerna före och efter varje måltid

- Tvätta händerna efter varje toalettbesök

- Tvätta händerna efter att du har hälsat på en annan person

- Använd flytande tvål, det samlas lätt bakterier och virus i sprickorna på fasta tvålar

- Undvik att gnugga dig i ögonen, peta dig i näsan eller stoppa fingrar i munnen om inte händerna är rena

- Låt barnet vara ute så ofta det går, helst någon gång varje dag året runt

- Vädra alla rum ett par gånger om dagen så att luften byts ut