Allmänhet Vårdpersonal
Allmänhet Vårdpersonal

Förkylning

Förkylda barn

Barn kan drabbas av mellan fem och tio förkylningar om året de första levnadsåren. En vanlig förkylning går över av sig själv, men ibland kan det finnas anledning att söka hjälp.

Förkylning är det vardagliga namnet på infektioner som drabbar de övre luftvägarna och näsans slemhålor. Vanliga förkylningar orsakas av virus, oftast så kallade rhinovirus, adenovirus eller respiratoriskt syncytievirus (RSV). De trivs bäst i nässlemhinnan eftersom den ofta har lite lägre temperatur än resten av kroppen. Vid en förkylning finns det 10-100 gånger så många virus i nässlemhinnan som i svalget.

Viruspartiklarna kan ligga på lur under en tid, och när den infekterade personens immunförsvar av någon anledning försvagas kan virusen föröka sig och ge upphov till att en förkylning bryter ut. Förkylningar läker oftast ut av sig själva inom en till två veckor, men kan ibland leda till andra infektioner.

Symtom

De vanligaste symtomen vid förkylning är allmän sjukdomskänsla, nästäppa eller snuva, ont i halsen, heshet, hosta och ibland feber.

Halsont tillsammans med svullna och röda halsmandlar kan vara ett symtom på halsfluss.

Smärta i öronen som uppstår i samband med en förkylning kan vara ett förkylningssymtom men det kan också vara ett tecken på öroninflammation.

Bihåleinflammation kan komma som en följd av en förkylning. Symtomen brukar vara att förkylningen inte ger med sig och att personen får ont i kinder, panna, överkäke eller runt ögonen, beroende på vilka bihålor som drabbats.

Om barnet får värk i bröstet och torrhosta som övergår i slemhosta, med grönaktigt och ibland blodblandat slem, kan det tyda på att barnet drabbats av en lunginflammation.

Om ögonen blir röda och kliar kan en ögoninflammation ha uppstått.

Influensa kan i början ge samma symtom som vanlig förkylning men ger sedan kraftigare symtom med hög feber, muskelvärk och huvudvärk.

Feber i kombination med förstorade lymfkörtlar kan också vara ett tecken på körtelfeber.

Om snuvan beror på allergi är den rikligare, rinnigare och klarare i färg. En ensidig och blodig eller varig snuva hos ett barn kan även bero på att barnet petat in något i näsan.

När bör jag söka vård?

Eftersom en vanlig förkylning orsakas av virus kan det inte behandlas med antibiotika. Men du bör kontakta vårdcentral om barnet är yngre än tre månader och har feber, om barnet har feber som varar i mer än fyra till fem dagar, om barnet har feber över 40,5 grader Celsius, om barnet har svårt att andas eller är väldigt medtaget och slött. Om barnet är under ett år och visar tecken på öroninflammation, bihåleinflammation, lunginflammation eller ögoninflammation ska du också kontakta läkare.

Kan jag hjälpa mitt barn att undvika infektionen?

Förkylningar smittar framförallt via små droppar som sprids vid nysningar, snuva och hosta eller via en förkyld persons händer. Det allra bästa sättet att undvika att bli smittad av förkylningsvirus är att undvika handkontakt med en person som är förkyld. Risken att en förkyld person smittar är störst alldeles innan han eller hon blir sjuk och de tre första dagarna med symtom.
Förkylning beror, namnet till trots, inte på att vi blir nedkylda. Däremot kan kylan sätta ned motståndskraften hos immunförsvaret så att ditt barn lättare blir smittad av förkylningsvirus. Se till att ditt barn är klätt efter väderlek när ni går ut.

Barn på förskola drabbas oftare av förkylningar och öroninflammationer än barn som är hemma, eftersom smitta sprids lättare i förskolemiljöer. Barn som ofta kommer i kontakt med tobaksrök är också mer känsliga.

Behandling av förkylning

Eftersom infektionen orsakas av virus finns det tyvärr ingen behandling som botar. Men om barnet drabbats av öroninflammation, bihåleinflammation, lunginflammation eller ögoninflammation som beror på bakterier kan det ibland hjälpa att behandla med antibiotika.

Så lindrar du förkylningen

  • En infektion ger ofta minskad aptit och halsont kan göra det svårt att svälja, men var extra noga med att ditt barn får i sig ordentligt med näring och vätska, speciellt om barnet har feber. Att dricka regelbundet hjälper också slemhinnorna att producera mindre trögflytande slem så att det lättare går att hosta upp.
  • Om febern når 39 grader eller mer kan du ge febernedsättande med paracetamol (till de minsta barnen) eller ibuprofen (till barn över sex månader). Ge inte läkemedel som innehåller acetylsalicylsyra.
  • Mot nästäppa och snuva kan du använda koksaltdroppar, nässpray eller näsdroppar. Du bör helst inte ge näsdroppar/-spray till spädbarn men däremot kan koksaltlösning eller några droppar bröstmjölk i näsan hjälpa.
  • Låt barnet sova med huvudet högt för att underlätta andning och minska värk som bland annat beror på svullna slemhinnor.
  • Hosta är en naturlig reaktion på förkylning för att få upp slem från lungorna men om den blir besvärlig och långdragen kan hostmedicin hjälpa för att göra det lättare att sova. Receptfri hostmedicin kan ges till barn över två år. En del hostmediciner dämpar hostreflexen vid tillfällig rethosta och andra löser upp slemmet. Rådfråga din barnavårdscentral om du har ett barn under två år med besvärlig hosta.
Bihåleinflammation

Bihåleinflammation

Från näshålan finns smala förbindelser till bihålorna, som är hålrum i skelettet innanför ansiktet. Vid förkylningar kan dessa hålrum fyllas med bakterier, slem och var och orsaka bihåleinflammation.

Om bihåleinflammation