Allmänhet Vårdpersonal
Allmänhet Vårdpersonal

Inför läkarbesök

Att tänka på innan läkarbesök

Hos läkaren kan du komma att få svara på ett antal frågor. Det kan vara bra att känna till de vanligaste innan ditt besök, för ju mer förberedd du är innan du eventuellt kontaktar läkare för din infektion, desto lättare är det att få rätt hjälp och behandling.

Du kan också behöva ställa några viktiga frågor till läkaren. Här kan du ladda ner och skriva ut två listor med frågor som du kan ha nytta av i samband med besöket.