Allmänhet Vårdpersonal
Allmänhet Vårdpersonal

Antibiotika till barn

Antibiotika till barn

Medas antibiotika tillhör med få undantag förstahandsvalen vid övre och nedre luftvägsinfektioner, nedre urinvägsinfektioner samt vid stafylokockinfektioner inom öppenvården. Detta gäller både för vuxna och barn.

Våra vanligaste antibiotika (Kåvepenin, Amimox, Spektramox m.fl.) erbjuder ett brett sortiment av olika styrkor och smaker för att du som läkare ska kunna anpassa valet av antibiotika efter varje barns enskilda behov. Små tabletter, kapslar, mixturer, droppar, dospulver; välj det som passar bäst! För mer information om beredningsformer och förpackningsstorlekar för Medas antibiotika, se www.fass.se.

Meda kan också erbjuda dig som förskrivare en rad olika hjälpmedel som ger stöd i förskrivningssituationen eller ger svar på patientens vanligaste frågor kring antibiotikaförskrivning.