Allmänhet Vårdpersonal
Allmänhet Vårdpersonal

Behandling

Behandling av infektioner

Infektioner kan ha olika orsaker som kräva olika behandlingar. Antibiotika används ibland vid infektioner med bakterier, vissa svampar och protozoer men har ingen effekt på virus.

Bakterier, en del svampar och inälvsparasiter har en struktur som gör att de ofta går att angripa me d antibiotika. På virus har däremot inte antibiotika någon effekt, men infektioner kan ibland behandlas med antivirala medel och förebyggas med vaccin. Lär dig mer om bakterier och virus här.

Viktigt att behandla rätt

Tack vare antibiotika kan många sjukdomar som förr var dödliga nu botas. Men kroppen också klarar av många infektioner på egen hand och sådana infektioner är det onödigt att behandla med antibiotika. Om vi använder antibiotika i onödan ökar risken att smittämnen som till exempel bakterier lyckas anpassa sig och bli okänsliga (resistenta) mot antibiotika. Om en person till exempel bär på okänsliga (resistenta) bakterier och äter antibiotika dör många av de bakterier som fortfarande är känsliga medan de resistenta bakterierna får mer utrymme att växa till i kroppen. De resistenta bakterierna kan sedan spridas till andra personer.

En annan anledning till varför det är viktigt att bara använda antibiotika i nödfall är att det i kroppen normalt finns nyttiga bakterier (den så kallade normalfloran) som bland annat hjälper oss att försvara kroppen mot infektioner och med att bryta ned maten i tarmarna. Eftersom antibiotika ofta påverkar både skadliga och nyttiga bakterier, är det viktigt att behandla en infektion med antibiotika som har effekt på så få bakterietyper som möjligt (så kallade smalspektrumantibiotika).

Det är alltså viktigt att läkare noga väger in för- och nackdelar innan patienter får antibiotika. Av samma anledning är det också viktigt att läkare väljer rätt sorts antibiotika.

Behandling av okänsliga (resistenta) bakterier

Resistenta bakterier behandlas med en typ av antibiotika som fortfarande har effekt, men i värsta fall kan en bakterie utveckla så stor resistens att det inte finns någon typ av antibiotika som har effekt på infektionen. Sjukdomar som vi idag ser som ofarliga och lättbotade kan i framtiden bli dödliga, precis som de var innan antibiotika upptäcktes. Vi behöver minimera risken för att bakterier utvecklar resistens.

Om en antibiotikakur bara förkortar sjukdomstiden någon dag eller kanske inte alls, är det inte motiverat att skriva ut antibiotika till en patient. Det finns däremot flera andra behandlingar som kan vara till stor hjälp vid sjukdom. På apoteket finns flera receptfria alternativ som kan lindra symtom och med ganska enkla medel går det att minska besvären utan att använda några läkemedel alls.

Infektion

Infektion?

Vad är egentligen en infektion? Här kan du lära dig om symtom, smitta och hur du bäst skyddar dig mot infektioner.

Lär dig om skillnaden