Allmänhet Vårdpersonal
Allmänhet Vårdpersonal

Tikacillin

Tikacillin

Fenoximetylpenicillin (Penicillin V)

Tikacillin innehåller samma verksamma substans som Kåvepenin och är ett klassiskt smalspektrumantibiotika. Tikacillin kan, liksom Kåvepenin, användas för behandling av faryngotonsillit, akut sinuit, akut otitis media, samhällsförvärvad pneumoni, okomplicerade hud- och mjukdelsinfektioner, kutan borreliainfektion, tandabscess.

Förskrivarinformation

Tikacillin (Fenoximetylpenicillin)
ATC-kod: J01CE02
RX
Vissa förpackningar ingår i läkemedelsförmånen
Indikation: Faryngotonsillit, akut sinuit, akut otitis media, samhällsförvärvad pneumoni, okomplicerade hud- och mjukdelsinfektioner, kutan borreliainfektion, tandabscess. Officiella riktlinjer för lämplig användning av antibakteriella medel bör beaktas.
Förpackningar
Filmdragerad tablett 1 g, blister 14 st, 20 st, 30 st, 40 st – burk 100 st. Filmdragerad tablett 800 mg, blister 14, 20, 30 och 40 st.

För fullständig information om produkten samt priser och förmånsstatus se
FASS.se

Datum för översyn av produktresumén: 2016-04-21