Allmänhet Vårdpersonal
Allmänhet Vårdpersonal

Kåvepenin - ett klokt val

Gå inte bredare än nödvändigt!

Välj i första hand ett antibiotikum med smalt spektrum 

Målet vid behandling av övre och nedre luftvägsinfektioner är att
80% ska behandlas med penicillin V1. Men trots dessa mål råder det
fortfarande en överförskrivning av antibiotika med brett spektrum2.

Kåvepenin (fenoximetylpenicillin) är ett rekommenderat förstahandsval vid behandling av övre och nedre luftvägsinfektioner då det är en effektiv3 behandling som driver betydligt mindre resistens än många andra antibiotika tack vare sitt smala och riktade spektrum.  Förskriv bara antibiotika när det krävs. Men tänk då på att inte gå bredare än nödvändigt. Det är smart att välja ett så smalt spektrum som möjligt