Allmänhet Vårdpersonal
Allmänhet Vårdpersonal

Frågor och svar om Kåvepenin

Frågor och svar om Kåvepenin

Här kan du få svar på de vanligaste frågorna om Kåvepenin.

Visa alla svar

 • Hallbarhet för Kåvepenin mixtur i rumstemperatur?

  Enligt våra rekommendationer i FASS ska färdigberedd Kåvepenin mixtur förvaras i kylskåp. För att klara 14 dagars total hållbarhet i lösning kan vi inte rekommendera mer än 1 dygn i rumstemperatur.

 • Om Kåvepenin dosgranulat av misstag ställs i kylskåp oblandat, går det fortfarande att använda som vanligt?

  Ja, men man bör tänka på att låta dospulvret stå i rumstemperatur innan det blandas till.

 • Jag har fått utslag av min penicillin – är det allergi?

  För många olika typer av antibiotika är hudutslag en vanlig biverkan och detta gäller även för Kåvepenin. Penicillinallergi är däremot något som är väldigt ovanligt. De flesta prickar och utslag har därför en annan orsak än egentlig allergi. För att få ett klart besked om huruvida man är penicillinallergiker eller inte bör man diskutera med sin läkare så att denne kan göra en bedömning och då också svara på vilka preparat man i så fall är allergisk mot. Har du klåda också bör du för säkerhets skull omedelbart kontakta vårdcentral eller motsvarande.

 • Varför har man gjort Kåvepenin tabletter salivresistenta?

  För att förhindra lokal påverkan av penicillinet på alfa-streptokocker i svalget. Det har visats att personer som drabbas av tonsillitrecidiv i hög utsträckning saknar alfa-streptokocker i sin normala svalgflora. Det salivresistenta ytskiktet gör att penicillin inte längre frigörs när man sväljer en Kåvepenin tablett.

 • Är det farligt att sola när man äter Kåvepenin?

  Det är inte farligt att sola samtidigt som man äter penicillin. Försiktighet med solljus gäller en annan typ av antibiotika, så kallade tetracykliner.

 • Vad händer med penicillinet (PcV) i kroppen?

  50 % tas upp och av detta utsöndras sedan nästan allt med urinen. De resterande 50 % som inte tagits upp, återfinns i faeces (40 %) och utsöndras den vägen, övriga 10 % försvinner genom utandning och avdunstning.

 • Vad händer med gammalt penicillin?

  Nedbrytningen av fenoxymetylpenicillin i tabletter och mixtur sker i första hand genom att penicillinmolekylens betalaktamring spjälkas upp. På detta sätt bildas penicillinmetaboliter som saknar antibakteriell aktivitet. Metaboliterna bedöms inte som toxiska, men det finns anledning att misstänka att gammalt penicillin medför ökad risk för överkänslighetsreaktioner. Detta beror sannolikt på att de uppspjälkade penicillinmolekylerna har större möjlighet att bilda komplex med olika proteiner och på så sätt blir mer benägna att framkalla allergiska reaktioner.

 • Varför innehåller endosförpackningen Kåvepenin inte 100 tabletter utan 98 stycken?

  Det beror på att kartongerna ligger om 7 st vilket gör att 98 är närmast 100. Det är en produktionsteknisk fråga.

 • Kan en patient med gluten- laktos- och soja-allergi ta Kavepenin tabletter?

  Ja.

  Bakgrund: Tillsatsämnen som konsekvent ska anges i preparatens deklarationer är färgämnen, konserveringsmedel, laktos och gluten.
  Alltså gluten ska deklareras i innehållsdeklarationen. Står det inte gluten eller laktos i innehållsdeklarationen för våra preparat så innehåller dem inte dessa ämnen.

  Stärkelse: Den stärkelse som ingår i Kåvepenin tabletter är inte vetestärkelse. Soja finns inte i Kåvepenin tabletter.

 • Dosering av Kåvepenin vid nedsatt njurfunktion?

  Man behöver inte sänka dosen vid måttligt nedsatt njurfunktion. Vid Kreatininclearance < 10 ml/min – förläng dosintervallen.

 • Varför finns inte penicillin som stolpiller?

  Ett forskningsprojekt har genomförts för att ta fram stolpiller. Det visade sig att innehållet, fenoximetylpenicillin, inte togs upp via ändtarmen tillräckligt mycket. Det gjordes även försök med tilläggsämnen som skulle förbättra upptaget, men inte heller detta fungerade. Det har arbetats mycket med detta, men pga. Substansens kemiska egenskaper är det ett svårlösligt problem.

  För att underlätta så mycket som möjligt finns det 2 smaker som är framtagna för att dölja penicillinbeskheten så bra som möjligt.
  Kåvepenin Frukt samt Kåvepenin. Sedan finns också droppar med smaken grapefrukt-aprikos. Från 10 kg kan tabletter 125 mg vara ett alternativ.

 • Varför har vi titandioxid i Kåvepenin?

  Titandioxid är dels för att få tabletterna att bli vitare och friskare i färgen, men framför allt är det för att det skyddar tabletten bra. Man har det i drageringen. När man äter medicin vid de tillfällen man är sjuk rör det sig också om väldigt små mängder under kort tid.

 • Påverkas Kåvepenin av röntgenstrålar vid säkerhetskontroller på flygplatser? Är det något som lever i penicillin?

  Nej, den kemiska substansen är syntetisk och påverkas ej av röntgenstrålar.

 • Hur lång är hållbarheten på Kåvepenin mixtur – mer än 10 dagar som står på flaskan?

  I kvalitetsdokumentationen nämns inget om vilka substanser som uppstår vid nedbrytning. Efter 14 dagar kan vi garantera att nedbrytningen är högst 5 %.

  Det kan bildas ämnen vid nedbrytning som skulle kunna öka allergirisken. Vi har inte fått kännedom om att toxiska ämnen ska kunna bildas vid längre tids användning.

  Vi avråder från användning utöver föreskriven tid utifrån att vi då inte kan garantera fullgod effekt av produkten.

 • Vilka essenser ingår i Kåvepenin Frukt?

  Essens Karamell Trusil 39-875-42 är naturidentisk och Essens Apelsin 39-875-59 är syntetisk.

 • Kåvepenin oral suspension innehåller citron som smakämne. Kan citrusallergiker använda Kåvepenin oral suspension?

  Vi kan inte rekommendera Kåvepenin oral suspension till en citrusallergiker.

  En citrusallegiker kan vara allergisk mot såväl kemiskt framställd som naturidentisk citronolja. Kroppen ”känner inte av” skillnaden på en molekyl som är kemiskt framställd eller en molekyl framställd på ett naturligt sätt av frukten.

 • Tabletter – innehåll av animaliskt ursprung?

  Nej.

 • Vad är det för skillnad mellan Kåvepenin och Tikacillin?

  Kåvepenin har ett tjockare drageringslager vilket gör att den är salivresistent. Därmed är risken mindre för att penicillinet ska angripa munhålans och svalgets normalflora. Detta kan innebära en minskad risk för svampangrepp. Dessutom maskeras smaken bättre.

 • Kan man dela eller krossa tabletten?

  Ja.

  Tänk dock på att själva penicillinet smakar väldigt illa. Denna smak döljs av det salivresistenta ytskiktet. Krossas tabletten förstörs ytskiktet.

  Ytskiktet förhindrar även risk för svampinfektioner i munhåla och svalg. Penicillinet kan slå ut den normala bakteriefloran i munhåla och svalg och skapa en obalans som gör det möjligt för svampar att växa till. Vi rekommenderar därför att man sköljer munnen med vatten efter intag av en krossad Kåvepenin tablett.

 • Det står att man ska ta Kåvepenin 1 timme före eller 2 timmar efter måltid. Finns det siffror på hur mycket sänkt absorption det ger tillsammans med mat och om det påverkar effekten?

  Samtidigt födointag medför minskad absorptionsgrad och lägre maximal serumkoncentration. Lägre serumkoncentration påverkar naturligtvis effekten. Exakta angivelser hur mycket absorptionen/effekten påverkas går inte att ge eftersom stora individuella variationer finns och detta inte är studerat i detalj. Rekommendationerna i vår produkttext bör så långt möjligt följas för att effekt och säkerhet ska kunna garanteras.

 • Flicka kräkts 10 min efter senaste Kåvepenin tablett 500 mg. Skall man ge en ny tablett?

  CCC
 • Mixturen smakar så illa, barnet vägrar, alternativ?

  Tyvärr smakar Kåvepenin mixtur illa. AstraZeneca har lagt ner massor av forskning och resurser på att förbättra Kåvepeninsmaken och gjort flera förändringar de senaste 10 åren. Penicillinet kommer från en mögelsvamp och denna smak är i stort sätt omöjlig att dölja.

  Idag finns olika smaker för att man ska kunna hitta något som passar alla. Kåvepenin 100 mg/ml (kakao-citronsmak) Kåvepenin Frukt (apelsin-karamellsmak). Olika barn gillar olika mixturer. Det finns även droppar (250 mg/ml) med smaken grapefrukt-aprikos, som doseras i mindre mängd.

  För barn från 10 kg kan våra tabletter på 125 mg vara ett alternativ. Tabletterna har storleken av ett risgryn (ungefär 5 mm x 10 mm). Eftersom de kan sväljas hela slipper man sväljproblematiken.

 • Apoteket har problem med Kåvepenin mixtur som ej vill lösa sig – vad göra?

  Rekommendera att de skakar flaskorna i samband med uppackning. Vi rekommenderar inte att man skakar strax för uppslamning eftersom det då gärna dammar.

 • Vilket pH har Kåvepenin mixtur?

  pH för nyberedda Kåvepenin mixturer: 5-6 för 100 mg/ml men 6-7 för Kåvepenin Frukt enligt produktspecifikationerna.

 • Om man har glömt en dos av Kåvepenin, hur gör man då?

  Ta dosen så fort du upptäcker att du glömt den. Om detta är i samband med nästa dos, tag då nästa dos och fortsätt fullfölja behandlingen. Dvs ta inte dubbel dos.

 • Hur ser Kåvepenin mixturerna ut när de är blandade?

  Kåvepenin mixtur med kolakaramellsmak blir vitaktig och Kåvepenin mixtur med fruktsmak blir nästan genomskinlig.

 • Kan man blanda ut Kåvepenin mixtur i välling?

  Det är OK men man får inte koka upp penicillinet med vällingen utan i så fall tillsätta det senare. Penicillinet förstörs vid 37º. När mixturen är tillsatt ska den inte stå för länge.

  Detta är dock inget vi rekommenderar av många anledningar:
  Ett sjukt barn dricker sällan upp allt.
  Det finns risk för att barnet blir misstänksam mot vällingen som inte smakar som vanligt och kanske börjar matvägra.

  Coca Cola döljer smaken bättre än välling. Det går bra att använda Kåvepenin mixtur och droppar i kombination med Coca Cola om man sätter en dos till en liten mängd Coca Cola och tar det inom 15 minuter (stab.test från Farmaci).

 • Kan man få missfärgning på tänderna av Kåvepenin mixtur?

  Ja (gäller all typ av antibiotiskabehandling). Det är inte mixturen som missfärgar utan det faktum att man får ändrad munflora.

  Det är bara vissa barn som råkar ut för detta. Troligen pga. att olika individer har olika munflora. Det ”gula” är bakterieplack (döda bakterier som sitter kvar på tänderna). Att placken bildas beror på rubbad bakterieflora i munnen. På vuxna slipar man ofta bort sådan plack vid besök hos tandläkaren.

  Råd: Var extra noggrann med tandborstning, använd eventuellt en tandkräm med slipmedel. Man kan också gå till tandläkare/tandhygienist och be att de putsar bort beläggningen, som annars slits bort naturligt.

 • Innehåller Kåvepenin mixtur riktig kakao?

  Nej, Kåvepenin mixtur innehåller inte riktig kakao utan en syntetisk essens som är naturidentisk. Är man allergisk mot kakao kan vi inte garantera att man tål en naturidentisk essens.

 • Tål Kavepenin mixtur att frysas?

  Teoretiskt ja. Penicillin förstörs inte vid frysning, men om mixturen klumpat sig (pga. att förtjockningsmedlet har reagerat på frysningen) kan det bli svårt att dosera rätt och då rekommenderas det att gå till apoteket och få en ny flaska. Likaså bör man se till att få en ny flaska om mixturen ändrat färg eller smakar mer illa.

 • Kavepenin droppar – hållbarhet i rumstemperatur?

  Enligt våra rekommendationer i FASS ska färdigberedd Kåvepenin mixtur förvaras i kylskåp. För att klara 14 dagars total hållbarhet i lösning kan vi inte rekommendera mer än 1 dygn i rumstemperatur.