Allmänhet Vårdpersonal
Allmänhet Vårdpersonal

Riktlinjer

Riktlinjer

Eftersom vi människor reagerar så olika på både infektioner och antibiotika är det svårt att ange exakta riktlinjer. Generellt gäller att om läkaren har skrivit ut antibiotika har läkaren gjort en väl avvägd bedömning baserad på patientens berättelse, undersökning och provtagning.

Specialister och myndigheter har tillsammans utformat riktlinjer för vilka doser som bör användas, hur lång behandlingstiden bör vara samt vilka sjukdomar som bör behandlas med antibiotika. Syftet med riktlinjerna är att få bästa möjliga effekt på sjukdomen och minsta möjliga risk för att bakterier blir resistenta. Läkare ska följa dessa riktlinjer.

Det är viktigt att följa läkarens ordination, både då det gäller antalet tabletter och antalet dagar. Även om du efter bara några dagar känner sig frisk, kan det finnas tillräckligt många bakterier kvar i kroppen för att infektionen ska kunna blossa upp igen.

Har du tabletter kvar efter antibiotikakuren skall du lämna dem till apoteket för att förstöras. 

Om antibiotika

Om antibiotika

I Sverige finns idag ett 60-tal olika antibiotikapreparat tillgängliga på apoteken. Här kan du lära dig mer om hur antibiotika fungerar och vanliga biverkningar.

Lär dig mer om antibiotika