Allmänhet Vårdpersonal
Allmänhet Vårdpersonal

Urinvägsinfektion

Urinvägsinfektion

Ungefär hälften av alla kvinnor får någon gång en akut urinvägsinfektion och en del får dessutom återkommande urinvägsinfektioner. Vanliga symtom är täta trängningar, sveda när man kissar och att man behöver kissa oftare än vanligt. 

Urinvägsinfektion orsakas av bakterier, som tar sig in genom urinröret och upp till urinblåsan. Hos kvinnor är urinröret ganska kort, bara 4-6 cm, vilket gör att bakterierna ganska lätt kan vandra upp till urinblåsan. Ofta är det olika typer av tarmbakterier som orsakar urinvägsinfektionen. Tarmbakterierna finns naturligt i underlivet. Män drabbas också av urinvägsinfektioner men inte alls i samma utsträckning som kvinnor.

När urinvägsinfektionen drabbar urinröret eller urinblåsan brukar man i dagligt tal kalla infektionen för blåskatarr eller bara urinvägsinfektion. Men ibland tar sig bakterierna ännu längre upp, ända till njurarna och njurbäckenet. Då uppstår en infektion som kallas för njurbäckeninflammation.

Vad orsakar urinvägsinfektioner?

Att bada i kallt vatten eller att kyla ner sig anses inte kunna orsaka urinvägsinfektioner. Däremot kan återkommande urinvägsinfektioner vara ärftligt. Andra riskfaktorer som kan bidra till urinvägsinfektioner är sexuell aktivitet samt användning av pessar eller kondom med spermiedödande medel. Äldre kvinnor som befinner sig i eller efter klimakteriet kan också vara riskzonen för att få urinvägsinfektioner. Det beror på att slemhinnorna ofta blir torra vid östrogenbrist och torra slemhinnor gör att bakterier lättare får fäste. 

När män får urinvägsinfektioner beror det ofta på prostatabesvär, som gör det svårt att tömma blåsan ordentligt. När urin samlas i blåsan ökar risken för bakterieansamling.

Symtom på urinvägsinfektion

Urinvägsinfektioner kan uppstå plötsligt och vanliga symtom är:

  • Täta trängningar, du behöver gå och kissa ofta.
  • Svårt att hålla dig.
  • Sveda när du kissar.
  • En känsla av att inte kunna tömma blåsan ordentligt.
  • Lätt illamående och ont i nedre delen av magen.
  • Illaluktande urin samt ibland även blod i urinen.

Hur behandlas urinvägsinfektion?

Urinvägsinfektioner går i regel över av sig själv inom en vecka. Men ifall besvären är stora eller om du är gravid, kan det bli aktuellt med antibiotika. Om du har återkommande urinvägsinfektioner kan det vara bra att prata med din doktor för att kunna förebygga ytterligare urinvägsinfektioner.

Några tips för att undvika urinvägsinfektioner

Det finns saker du kan göra för att förebygga urinvägsinfektioner. Här är några tips:

  • Se till att alltid tvätta och torka dig framifrån och bak. Då minskar risken för att tarmbakterier ska kunna ta sig in i urinröret. Tänk också på att slemhinnorna där nere skyddar dig mot bakterier. Att tvätta och torka överdrivet kan göra att slemhinnebarriären bryts och då får tvättningen istället motsatt verkan genom att bakterierna lättare får fäste.
  • Att gå omkring och hålla sig är inte att rekommendera. Gå regelbundet på toaletten och ta den tid du behöver för att tömma blåsan ordentligt. Det är så eventuella bakterier sköljs ut – helt naturligt.
  • Bakterier ogillar en sur miljö. Ett surare pH-värde gör det svårare för bakterierna att klamra sig fast. Det är därför som en del upplever att det hjälper att dricka tranbärsjuice vid urinvägsinfektioner, då tranbärsjuice är surgörande. Det kan också vara bra att se upp med socker, som gör att bakterier växer och frodas.
  • Ifall du har återkommande problem med urinvägsinfektioner kan du prata med din doktor. Det finns förebyggande behandling mot urinvägsinfektioner som kan vara till hjälp.
Infektion

Infektion?

Vad är egentligen en infektion? Här kan du lära dig om symtom, smitta och hur du bäst skyddar dig mot infektioner.

Lär dig om skillnaden