Allmänhet Vårdpersonal
Allmänhet Vårdpersonal

Borrelia

Borreliainfektioner

Borrelia

Borrelia är en bakterieinfektion som sprids via fästingar. Bakterierna orsakar oftast en infektion i huden, som lätt kan behandlas med penicillin. Om bakterierna inte behandlas kan de i vissa fall sprida sig till nervsystemet eller till lederna och orsaka mer bestående besvär. Därför är det bra att veta när du behöver söka vård och inte minst hur du ska undvika fästingbett.

Fästingar finns i nästan hela landet från vår till höst. Allra mest trivs fästingarna längs kusterna i södra och mellersta Sverige. Man tror att ungefär en tredjedel av fästingarna bär på bakterier som kan orsaka borrelia. Ungefär 1 fästingbett på 150 ger en borreliainfektion.

Fästingarna finns ofta i högt gräs och därför är det bra att ha långbyxor, långärmat och stövlar när du vistas i naturen. Ljusa kläder gör det lättare att upptäcka eventuella fästingar som hamnar på kläderna. 

Ifall du vistas mycket i naturen eller har husdjur som gör det, kan det vara en bra rutin att varje dag titta igenom kroppen så att du inte har fått någon fästing. Du kan minska risken för att få borrelia ifall du tar bort fästingen direkt. Använd gärna fästingplockare, så att du snabbt och enkelt kan dra ut hela fästingen.

Symtom på borrelia

När du har haft en fästing brukar det normalt uppstå en rodnad på stället där fästingen har suttit, det är helt normalt. Ifall rodnaden försvinner av sig själv inom några dagar behöver du inte söka vård. Men om rodnaden växer och blir större än fem centimeter inom de närmaste fyra veckorna efter bettet kan det vara ett tecken på borrelia. Då ska du kontakta din doktor. Oftast antar rodnaden en ringform där huden blir blek i mitten på hudrodnaden, men det kan också förekomma sår eller blåsor. Andra vanliga symtom är trötthet, huvudvärk samt led- och muskelvärk. 

Borreliainfektionen börjar oftast i huden och om den inte behandlas finns risk för att bakterierna tar sig vidare till nervsystemet eller till lederna. 

Borreliainfektion i nervsystemet

Om borreliabakterien tar sig vidare till nervsystemet kan man få så kallad neuroborrelios, denna infektion kan uppstå flera månader efter bettet. Ungefär en sjättedel av alla som får en borreliainfektion får neuroborrelios. Vanliga symtom är smärtor, oftast nattetid, som inte går bort även om man tar smärtstillande medicin. Det förekommer också att ansiktet blir delvis förlamat.

Neuroborrelios är den vanligaste bakteriella orsaken till hjärnhinneinflammation hos både barn och vuxna. Hjärnhinneinflammation kan ge symtom som feber, illamående, huvudvärk och stelhet i nacken. Det är viktigt med omedelbar behandling då följderna av neuroborrelios kan bli allvarliga med förlamningar och påverkan på hjärnan.

Borreliainfektion i lederna

Borreliabakterien kan också sätta sig i lederna. Vanliga symtom är att man får led- och muskelvärk och att värken flyttar sig i kroppen. Borreliabakterien kan också orsaka borreliaartrit, en ledinflammation som gör att olika leder i kroppen kan svullna upp. Vanligtvis drabbas knäleden och svullnaden går ofta över av sig själv efter några dagar eller veckor. Svullnaden kan komma tillbaka i olika perioder och ofta förekommer led- och muskelvärk mellan dessa perioder. Ledinflammationen kan i värsta fall bli kronisk ifall den inte behandlas.

Diagnos och behandling

Om du har fått en borreliainfektion i huden brukar doktorn kunna se på hudrodnaden ifall det är en misstänkt borreliainfektion eller inte. Att ta blodprov brukar inte hjälpa för att doktorn ska kunna ställa diagnos. Det kan dröja flera veckor efter fästingbettet innan kroppen har bildat antikroppar mot borrelia, därför kan ett sådant prov bli missvisande. Dessutom händer det att helt friska personer kan ha antikroppar mot borrelia utan att ha en pågående infektion.

Vid misstänkt neuroborrelia behöver doktorn ta ett prov från din ryggmärgsvätska för att se om det finns borreliabakterier i nervsystemet. Ifall borreliainfektionen har drabbat lederna kan doktorn undersöka ledvätskan.

Det finns inget vaccin mot borrelia men om sjukdomen upptäcks tidigt räcker det oftast med att ta penicillin. Om borreliabakterierna har spridit sig till nervsystemet eller lederna kan man ofta behandla med annan form av antibiotika. I dessa fall får man ofta räkna med att det kan ta flera veckor eller till och med månader för att bli frisk. Ibland kan symtom kvarstå även när infektionen har läkt ut.

Ifall du misstänker borrelia, tveka inte att kontakta din doktor i god tid. Och sist men inte minst, se till att skydda dig mot fästingar. Ta bort fästingen direkt ifall du får ett fästingbett – då minskar risken att den hinner smitta dig med borrelia.

Infektion

Infektion?

Vad är egentligen en infektion? Här kan du lära dig om symtom, smitta och hur du bäst skyddar dig mot infektioner.

Lär dig om skillnaden