Heracillin

Flukloxacillin

Heracillin tillhör gruppen isoxasolylpenicilliner och är ett penicillinasstabilit penicillin. Detta medför att det har god effekt på betalaktamasproducerande stafylockockern samt är syrastabilt. Flukloxacillin verkar genom att hämma bakteriernas cellväggssyntes och effekten är baktericid. Den antibakteriella effekten är bäst korrelerad till den tid som antibiotikakoncentrationen överstiger MIC (minsta hämmande koncentration).  

Heracillin används när stafylokocketiologi misstänks eller verifierats. Den främsta indikationen är behandling av olika hud- och mjukdelsinfektioner. Heracillin kan även användas vid stafylokockinfektioner i leder och skelett samt lungor.

Dosera rätt för optimal effekt

För säker avdödning av stafylokocker med Heracillin ska tiden över MIC (minsta inhiberande koncentration) överstiga 50%. Detta uppnås först vid dosen
1 g x 3 per dag, enligt Referensgruppen för antibiotikafrågor (RAF).

Lägre doseringar ger suboptimal effekt och en ökad risk för recidiv och
resistensutveckling.

Förskrivarinformation

Förpackningar:

  • Filmdragerad tablett 125 mg: 30 st burk
  • Filmdragerad tablett 500 mg: 30 st burk, 50 st burk, 100 st burk, 98 x 1 st blisterförpackning
  • Filmdragerad tablett 750 mg: 20 st burk, 30 st burk, 50 st burk, 100 st burk, 98 x 1 st blisterförpackning
  • Pulver till oral suspension 50 mg/ml: 100 ml flaska

 

För fullständig information om Heracillin: www.fass.se


Läs mer