Ögoninflammation

Ögoninflammation

Ögoninflammation

Ögoninflammationer är oftast orsakade av bakterier eller virus som infekterar ögat i samband med en förkylning. Infektionen är smittsam så det är viktigt att vara noggrann med att tvätta händerna.

Hos barn beror ögoninflammationer vanligtvis på en bakterie som kallas Haemophilus influenzae eller så kallade adenovirus. Inflammationen kan också orsakas av allergi eller att barnet fått skräp i ögat. Starkt solljus, vind och starka ångor kan också irritera ögat.

Symtom på ögoninflammation

Vanliga symtom vid en ögoninflammation är att ögonvitan blir röd, ofta i ögats ytterkanter, att ögat tåras, blir varigt, svullet, ömt och ljuskänsligt.

Ögoninflammation av bakterier

Om det bildas var och ögonlocken känns igenklistrade på morgonen är det troligtvis en bakterieorsakad ögoninfektion. Den drabbar ofta ett öga först och smittar sedan det andra ögat via ögonsekret på händerna. Nyfödda barn har ibland gulaktigt sekret i ögonen eftersom de har trängre tårkanaler än äldre barn och vuxna.

Kraftiga ögoninfektioner hos nyfödda barn kan bero på klamydiabakterier som överförts från mamman vid födseln. Ögat får då en knottrig rodnad och blir svullet.

Ögoninflammation av virus

Virusinfektioner kan ge stickande smärta i ögat, ljuskänslighet och feber. Klåda kan också förekomma, liksom något nedsatt syn. Vissa virus orsakar molluskbildning på ögonfranskanten.

Ögoninflammation av allergisk reaktion

Vid inflammation i båda ögonen med en mildare rodnad, mycket klåda, gruskänsla och en klar vätska beror symtomen troligtvis på en allergisk reaktion.

När ska jag söka vård?

Oftast läker infektionen ut av sig självt efter några dagar men om symtomen kvarstår efter en veckas egenvård, om det bildas mycket var eller om bara ena ögat är inflammerat kan du ta kontakt med läkare.

Om du misstänker en klamydiainfektion hos ditt nyfödda barn ska du kontakta barnavårdscentralen.

Behandling av ögoninflammation

Om en bakterieorsakad infektion inte gett med sig efter ungefär fem dagar kan läkaren skriva ut ögondroppar eller -salva med antibiotika.

Denna antibiotika brukar vara av sorten kloramfenikol och kuren är oftast fem dagar lång. Vid klamydiaorsakad ögoninfektion hos nyfödda ges en lösning med antibiotikan erytromycin. Det är viktigt att inte avsluta antibiotikakurer i förväg eftersom det ökar risken för att bakterier utvecklar resistens mot antibiotika.

Vid ögoninfektioner som orsakats av virus finns inte någon botande behandling men det finns läkemedel som kan dämpa symtomen. För att minska inflammationen kan inflammationsdämpande läkemedel som gemensamt kallas NSAID (som till exempel innehåller ibuprofen) användas.

Beror inflammationen på allergi ska du framförallt försöka undvika det som utlöste den allergiska reaktionen (till exempel pollen, mögel, djur).

Så lindrar du ögoninflammationen

  • Ögondroppar kan användas för att minska irritation i ögonen.
  • Vid ljuskänslighet kan receptbelagda läkemedel som drar ihop pupillen användas för att minska mängden ljus som kommer in i ögat.
  • Du kan också hjälpa läkningen på traven genom att regelbundet rengöra barnets ögon med blöta bomullstussar, från utsidan och in mot mitten av ögat. 

Kan jag hjälpa mitt barn att undvika infektionen?

Ögoninfektioner orsakade av virus eller bakterier smittar lätt och överförs framför allt via händerna. Därför är det viktigt med god handhygien och att barnet använder en egen handduk. Barn med ögoninfektion ska stanna hemma tills det inte bildas var i ögat längre för att minska smittspridningen.


Noviform - vid lättare ögoninflammationer

Noviform - vid lättare ögoninflamamtion

Noviform är en bakteriehämmande och inflammationsdämpande salva vid tillfälliga ögonbesvär som till exempel ögonlocksinflammation, konjunktivit, vagel och andra yttre ögonåkommor. Den kan användas vid lättare yttre ögoninflammationer.

Därför Noviform

✔ Det enda godkända receptfria läkemedlet inom segmentet bakteriehämmande och inflammationsdämpande salvor.

✔ Ett väletablerat varumärke som har många trogna konsumenter – sedan 1957.

✔ Ögonsalva som verkar bakteriehämmande och inflammationsdämpande.

Var köper jag Noviform?

Noviform köper du på apotek, antingen i butik eller online i något av apotekens webshoppar:

Apotea.se

Apoteket AB

Apotek Hjärtat 


Noviform (salva, 5% Bibrokatol) är ett receptfritt läkemedel som används vid lättare yttre ögoninflammationer. Läs bipacksedeln noga före användning. För mer information, se fass.se. Marknadsförs av Meda AB, 08-630 19 00, www.medasverige.se.

Vad innehåller Noviform?

1 g ögonsalva innehåller:

Verksamt ämne: bibrokatol 50 mg.
Övriga ämnen: cetostearylalkohol, ullfett, vitt vaselin, flytande paraffin.

Hur verkar Noviform?

Noviform verkar bakteriehämmande och inflammationsdämpande.

Vad används Noviform för?

Noviform används vid tillfälliga ögonbesvär, såsom blefarit (inflammation i ögonlocken) och konjunktivit (inflammation i slemhinnan som täcker ögonlockets insida) samt vid vagel och andra yttre ögonåkommor. Vid långvariga ögonbesvär bör alltid läkare kontaktas.

Kan gravida och ammande använda Noviform?

Det finns inga kända risker under graviditet. Det är dock okänt om bibrokatol går över i modersmjölken. Rådgör därför med läkare före regelbunden användning under amning.

Finns det några biverkningar?

Allergi mot bibrokatol och ullfett kan förekomma.

Mycket sällsynta: Svullnad och rodnad kring ögonen kan uppträda.

Från vilken ålder kan Noviform användas?

Det finns ingen nedre åldersgräns för Noviform. Vi rekommenderar dock att läkarkontakt bör tas innan behandling av barn under 12 år.

Hur länge kan behandlingen pågå?

Det finns ingen uttalad behandlingstid. Egenvårdsbehandling innebär några dagar till någon vecka och om besvären förvärras/ingen förbättring bör behandlingen avbrytas och man bör kontakta en läkare.

Vid långvariga ögonbesvär bör alltid läkare kontaktas.


Noviform (salva, 5% Bibrokatol) är ett receptfritt läkemedel som används vid lättare yttre ögoninflammationer. Läs bipacksedeln noga före användning. För mer information, se fass.se. Marknadsförs av Meda AB, 08-630 19 00, www.medasverige.se.

Köp Noviform online

Noviform kan du köpa i butik, eller online från följande apotekskedjor:


Noviform (salva, 5% Bibrokatol) är ett receptfritt läkemedel som används vid lättare yttre ögoninflammationer. Läs bipacksedeln noga före användning. För mer information, se fass.se. Marknadsförs av Meda AB, 08-630 19 00, www.medasverige.se.

Noviform - salva vid tillfälliga ögonbesvär

Noviform

Noviform är en bakteriehämmande och inflammationsdämpande salva vid tillfälliga ögonbesvär som bl a kan användas vid lättare yttre ögoninflammationer.

Lär dig mer om Noviform